Week 2 les 3 kopen van onderneming Flashcards Preview

3D financiering > Week 2 les 3 kopen van onderneming > Flashcards

Flashcards in Week 2 les 3 kopen van onderneming Deck (5)
Loading flashcards...
1

Benoem enkele factoren die een invloed hebben op verkoopbaarheid

Aantrekkelijkheid van marktsegment en marktpositie
Potentiele groei en winstgevendheid
Kwaliteit van management
Vermogen om cash te genereren

Reden van verkoop
Behoud van zeggenschap
Inpasbaarheid in andere ondernemingen
Samenstelling van bezittingen

2

Wat is de formule om waarde van aandelen te bepalen volgens de multiple methode

Waarde aandelen onderneming (multiple-methode):
V= Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) x factor – Vreemd Vermogen

3

Wat zijn de fasen in het verkoopproces van een onderneming?

Fase 1: Voorbereidingsfase
Bedrijfsanalyse
Waardebepaling & Prijsstelling
Profiel kandidaat-kopers

Fase 2: (Intentie-)afspraken
Zoeken en benaderen kopers
Intentie-onderhandelingen
Intentie-overeenkomst (exclusiviteit, vakbonden, OR)

Fase 3: Afronding
Due diligence
Definitieve onderhandelingen
Garanties
Definitieve koop

4

Geef enkele voorbeelden van waardecreatie als gevolg van een synergetisch effect op de vrij kasstroom.

- besparingen op overheaduitgaven.
- het samen kunnen doen van R&D;
- de duur van de waardecreatie is langer;
- de ebitda-marge wordt hoger;
- lagere investeringen in vaste activa/ geïnduceerd netto werkkapitaal;

5

Geef enkele voorbeelden van waardecreatie als gevolg van een synergetisch effect op de vermogenskostenvoet.

- operationeel risico kan lager worden, dus lagere vermogenskostenvoet
- verschuiving in de verhouding EV/VV zodat er goedkoper gefinancierd kan worden en de vermogenskostenvoet daalt.