Week 6 les 11 renterisico Futures Flashcards Preview

3D financiering > Week 6 les 11 renterisico Futures > Flashcards

Flashcards in Week 6 les 11 renterisico Futures Deck (4)
Loading flashcards...
1

Wat is een Euro-bundfuture?

Euro-bundfuture is een termijncontract met een plicht om een obligatie te kopen/verkopen tegen een van te voren vastgestelde prijs

Onderliggende waarde = een fictieve staatsobligatie met nominale waarde van €100.000 en rente% van 6%

Notering van de obligatie is in % van de nominale waarde
Prijs van €95 vertegenwoordigt een waarde van 95% *100.000 = €95.000

Een verandering van de index met 1 (dus van 95 naar 96) leidt tot een verandering in de waarde van het contract met €1.000

2

Wat gebeurt er bij een rentedaling?

Een rentedaling leidt tot een stijging van de index:
- De Koper incasseert Winst
- De Verkoper leidt Verlies

3

Wat is een future rate agreement?

Overeenkomst tussen twee partijen, waarbij het verschil tussen een van te voren afgesproken rente % en de rente op een vastgelegd toekomstig moment wordt verrekend

De Koper profiteert van een stijging van de rente
De Verkoper profiteert van een daling van de rente

Van te voren wordt afgesproken:
- de afrekendatum (= toekomstig moment)
- de periode waarover de renteberekening zal plaatsvinden
- de contractrente

4

Wat wordt bedoeld met: "notering 3*9 FRA"?

D.w.z je gaat over 3 maanden kijken hoe hoog de rente dan is voor een looptijd van 6 maanden. Verrekening vindt plaats over 3 maanden

Stel: je koopt een 3*9 FRA met een contractrente van 1% met een nominale waarde van €100.000. De huidige rente voor een periode van 6 maanden is 0,75%.
Na 3 maanden is de rente voor een looptijd van 6 maanden 1,10%.
De koper krijgt: 100.000*(1,10%-1,00)%*6/12 /
(1+0,011 x 6/12) = €50/(1,0055) = €49,73