Week 5 les 9 Risicomanagement Renterisico Flashcards Preview

3D financiering > Week 5 les 9 Risicomanagement Renterisico > Flashcards

Flashcards in Week 5 les 9 Risicomanagement Renterisico Deck (9)
Loading flashcards...
1

Wat wordt bedoeld met renterisico?

Wijzigingen in de marktwaarde van de onderneming als gevolg van wijzigingen in de rentestand

Opkomst van de aandacht voor renterisico te verklaren uit opkomst van financiele instrumenten om deze risico’s te beheersen

2

Hoe kan renterisico worden beheerst?

- actief renterisicobeleid
- passief renterisicobeleid

3

Wat is passief renterisicobeleid?

Passief: Onderkennen renterisico, geen actie

4

Wat is actief renterisicobeleid?

Actief: Onderkennen renterisico en beheersen renterisico

5

Wat beteken immunisatie en wat is de doel daarvan?

Immunisatie is het volledig neutraliseren van het renterisico

Doelstelling immunisatie: Winststabilisatie
Immunisatie wordt ook wel volledige hedge genoemd!
Er is sprake van immunisatie als:
Duration Activa = Duration VV

6

Hoe wordt de prijs van een obligatie gevormd?

Prijsvorming van obligaties:
Marktprijs obligatie = kas1/(1+kv) + kas2/(1+kv)2……+ kasn/(1+kv)n
Waarbij Kas bestaat uit rente en aflossing

7

Hoe wordt duration als maatstaf voor renterisico gebruikt?

Maatstaf voor het renterisico met een betere nauwkeurigheid dan looptijd

Duration is de gewogen gemiddelde looptijd van een serie van kasstromen, waarbij het aandeel van de kasstroom in de totale kasstroom als wegingsfactor wordt gebruikt:

8

Hoe wordt duration als indicatie voor prijsgevoeligheid gebruikt?

Duration geeft een indicatie van de prijsgevoeligheid van een obligatie:
ΔMPO = -D *Δ kv
Dus als de rente stijgt met 1%, daalt de marktwaarde van de obligatie met D * 1% = D% (Duration)

Voorbeeld :

Marktprijs obligatie € 1.000
Duration obligatie 5
Nu stijgt de rente met 1%
De Marktpijs van de obligatie daalt met 5 x 1% = -5%
In €=waarde: -5% x € 1.000 = - € 50
De nieuwe marktprijs van de obligatie is € 950

9

Wat is duration van een portefeuille?

Gewogen gemiddelde van de durations van de afzonderlijke obligaties: