Week 4 les 8 Valutarisico deel II Flashcards Preview

3D financiering > Week 4 les 8 Valutarisico deel II > Flashcards

Flashcards in Week 4 les 8 Valutarisico deel II Deck (11)
Loading flashcards...
1

Wat betekent risico?

onzekerheid over toekomstige uitkomsten

2

Hoe wordt risico gemeten?

Risico wordt gemeten met standaarddeviatie.

3

Wat wordt verstaan onder VAR?

Het maximale verlies voor een bepaalde periode met een bepaalde waarschijnlijkheid

Periode: over welke periode loop je risico

Waarschijnlijkheid: 95%
5% / 2 = 2,5% risico op een groter verlies

4

Wat zijn de stappen (4) om de VAR te berekenen?

Neem aan dat een jaar uit 250 handelsdagen bestaat en een maand uit ca. 21 handelsdagen.

Stap 1:
Omrekenen Standaardeviatie op dagbasis:
8% / √250 = 0,506%
 
Stap 2:
Omrekenen Standaardeviatie naar periode exposure = 3 maanden
√ (3 x 21) x 0,506% = 4,02%

Stap 3: Interval koersbeweging:
2 x 4,02% x 0,73 = 0,0587
Koers beweegt tussen 0,6713 (0,73 – 0,0587) en (0,73 + 0,0587) = 0,7887

Stap 4:
USD ontvangen uit verkoopcontract, dus koersverlies als USD koers daalt
Maximale koersverlies: 0,6713 – 0,73 = 0,0587
VAR: 0,0587 x $ 250,000 = € 14.675

5

Wat zijn de beperkingen bij de VAR?

- Standaarddeviatie is maatstaf uit het verleden
“Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”

- Je gaat ervan uit dat de meest extreme kansen zich niet voordoen. Crisissituaties geven aan dit niet klopt

6

Wat is de koopkrachtpariteittheorie? (lange termijn)

Met je geld moet je overal hetzelfde kunnen kopen (denk aan de big mag index)

7

Wat is de Interestpariteit?

Met je geld moet je overal hetzelfde beleggingsresultaat kunnen halen

8

Wat is contante wisselkoers? (rentepariteit)

Levering valuta op dit moment (S0)

9

Wat is termijnkoers? (rentepariteit)

Wisselkoers voor levering op een toekomstig tijdstip (F)

10

Wat wordt verstaan onder rentepariteit?

Verhouding tussen huidige koersen en termijnkoersen zijn gelijk aan de verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse rente:

F / S0 = (1+ Rente buitenland)^n / (1 + Rente eigen land)^n
F = S0 x (1+ Rente buitenland)^n / (1 + Rente eigen land)^n

Waarbij S0 = Koers buitenlandse valuta / Koers eigen valuta

Met andere woorden als je renteverschillen tussen landen weet, dan kun je de termijnkoers uitrekenen.

11

Wat zijn de twee valuta-opties?

Call-opties : (koper heeft) recht om een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta te kopen tegen van te voren vastgestelde prijs
Put-opties : (koper heeft) recht om een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta te verkopen tegen een van te voren vastgestelde prijs