Week 5 les 10 renterisico swaps Flashcards Preview

3D financiering > Week 5 les 10 renterisico swaps > Flashcards

Flashcards in Week 5 les 10 renterisico swaps Deck (5)
Loading flashcards...
1

Wanneer is er sprake van renterisico?

Als D (A) ≠ D (VV)

2

Hoe kan renterisico worden beheerst?

- Financieringsstructuur (combinatie korte en lange Duration)
- Financiele Instrumenten: Swaps, Future, FRA

3

Wat is een swap?

Een swap is een financiële transactie waarbij twee of meer partijen overeenkomen een bepaalde reeks kasstromen te ruilen volgens van tevoren vastgelegde afspraken.

4

Wat is een plain-vanilla swap?

Ruil van een vaste renteverplichting tegen een variabele renteverplichting (‘plain-vanilla swap’)

5

Wat is een basisswap?

Ruil van een variabele renteverplichting (3 maands) tegen een andere (6 maands) variabele renteverplichting (‘basisswap’)