Patoanatomisk undersøgelse Flashcards Preview

Patologi > Patoanatomisk undersøgelse > Flashcards

Flashcards in Patoanatomisk undersøgelse Deck (31)
Loading flashcards...
1

Fordele ved celleprøve

nem/hurtig
non-invasiv

2

Ulemper ved celleprøve

kun enkelte celler - ingen cellearkitektur

3

fordele ved histologisk prøve

god vævsarkitektur
vævsfarvning, IHC og ISH

4

ulemper ved histologisk prøve

invasiv
længerevarende proces med fiksering

5

eksempel på celleprøve

finnålsbipsi
exfolitativ (celleskrab)

6

eksempler på histologisk prøve

biopsi
grovnålsbiopsi
væv fra operation

7

hvordan håndteres prøvetyper

Indikation
Rekvisition
Fiksering (frys el. FFPE)
Forsendelse
Modtagelse
Registrering
Makroskopisk undersøgelse
Farvning
Mikroskopisk undersøgelse

8

formål med fiksering

bevare vævets arkitektur og undgå forrådnelse

9

formål med IHC

valg af behandling
fx hvilken tumortype er der tale om

10

hvornår bruges flow cytometri

hæmatopoetisk diagnostik

11

formål med cytogenetik

undersøge kromosom antal og struktur

12

formål med in situ hyridisering

påvise tilstedeværelse af bestemt DNA/RNA
detektion af deletioner/amplifikationer/translokationer/punktmutationer

13

formål med PCR

ændringer i DNA/RNA eller ændring i mængden af mRNA

14

definer hypertrofi

vækst af celler - øgning af cellestørrelse

15

definer hyperplasi

øget antal celler

16

eksempler på hypertrofi

fortykket hjertevæg ved øget arbejdskrav for hjertet krundet aterosklerose

17

eksempler på hyperplasi

endokrin: øget prostata størrelse
vedblivende vævsskade

18

Definer atrofi

skrumpning af celler

19

eksempler på atrofi

muskeltab ved immobilisering
utilstrækkelig ernæring
manglende endokrin stimulation
manglende blodforsyning
denervereing
tryk
aldring

20

definer metaplasi

ændring af en moden celle type til en anden indenfor samme kimblad

21

eksempler på metaplase

livmoderhals: cylinderepitel til pladeepitel
oesofagus: pladeepitel til cylinderepitel
bronkier: cylinderepitel til pladeepitel
brusk til knogle

22

definer cellebeskadigelse

skade på cellen som fører til forandringer af cellen, så den ikke kan udføre sin normale funktion

23

ætiologi af cellebeskadigelse

fysisk påvirkning
kemisk påvirkning
infektion
immunologisk reaktion
genetisk dearrangement
ernæringsmæssig ubalance

24

Definer nekrose

ufysiologisk celledød efter en celleskade med frigørelse af cytoplasmatisk og nukleært indhold til omgivelserne

25

Hvilke former for nekrose findes

koagulations n.
liquefaktor n.
kaseøs n.
fedt n.
fibrinoid n.
gangren

26

definer apoptose

fysiologisk programmeret celledød

27

grunde til hyperplasi/hypertrofi

øget arbejskrav
øget endokrin stimulation
øget metabolske krav
vedvarende fysisk/kemisk skade

28

Hvilke typer celleskade findes der

Parenkymatøs forandring
Fedt forandring
hyalin forandring

29

Grunde til apoptose

remodellering af væv
DNA skade
protein misfoldning
virus infektion
manglende endokrin stim
selv reaktion af T celler

30

nævn rutine farvninger og hvad de bruges til

HE: kerne og cytoplasma
PAP: pladeepitel
Giemsa: karyotypering