HPV og cervix cancer Flashcards Preview

Patologi > HPV og cervix cancer > Flashcards

Flashcards in HPV og cervix cancer Deck (14)
Loading flashcards...
1

definer cervix cancer

malignt epitel der gennembryder basalmembranen og infiltrerer det underliggende stroma

2

hvilke typer cervix cancer er der. hvilken er den mest hyppige

planocellulært karcinom (70%), adenokarcinom (10-15%)

3

hvad er den hyppigste ætiologi for cervix cancer

HPV 16 og 18

4

patogenese for CC og HPV

infektion med HPV -> inkoorporation af virale DNA i værtsceller -> persisterende HPV infektion -> E7 ødelægger Rb (protoonkogen) E6 ødelægger p53(tumorsupressor)

5

symptomer ved CC

tidligt: asymptomatisk
plet blødning ved samleje
forandringer af portio slimhinde
cervikal stenose og udvidelse af nyrebækken

6

makroskopisk billede af CC

forandringer i portioslimhinden - eksofysisk, ulcereret, knudret

7

mikroskopisk billede af CC

øget cyt/kerne ratio
invasion af basallamina
keratinisering
lav differentieringsgrad

8

behandling

tidligt: keglesnit
lokaliseret: radikal hysektomi
udbredt sygdom: strålebehandling med evt kirugi
avanceret sygdom: stråle- og kemoterapi

9

definer præmaligne forandringer af cervix

patologisk ændring af epithel i cervix, men uden tegn på invasion af det omkringliggende stroma

10

hvilke typer præmaligne forandringer af cervix findes der?

ASCUS: atypisk pladeepitel ukendt betydning
ASCH: atypisk pladeepitel, muligt HSIL
LSIL: let grad af pladeepitel forandring (=CINI)
HSIL: svær grad af pladeepitel forandring (=CINII+III)

11

forekomst af præmaligne forandringer af cervix

meget hyppig ved kvinder mellem 25-40 år

12

makroskopisk billede af præmaligne forandringer

forandringer i transformationszone

13

mikroskopisk billede af præmaligne forandringer

øget kerne/cytoplasma ratio
veldefineret basallamina

14

hvordan er screening i DK for CC

23-49år hvert 3. år
50-64år hvert 5. år
>65år hpv test