Lungepatologi Flashcards Preview

Patologi > Lungepatologi > Flashcards

Flashcards in Lungepatologi Deck (40)
Loading flashcards...
1

definer akut lungeskade

skade af den alveolære membran

2

ætiologi af akut lungeskade

røgforgivtning, syreskade, svære sepsis, pneumonier

3

patogenese af akut lungeskede

neutrofil migration til alveoler
frigivelse af PAF, leukotriner og proteaser
makrofag frigivelse af IL-1, IL-8 og TNF
nekrose, ødem og ødelæggelse af epitel

4

definer atelektase

sammenklap af lungen som kan opstå pga resorption, kompression eller kontraktion

5

hvilke sygdommer omfatter KOL

kronisk bronkitis, emfysem, atsma og bronkietaksi

6

definer kronisk bronkitis

persisterende hoste i mindst tre måneder

7

definer emfysem

udvidelse perifært for den terminal bronkie, destruktion af disse luftvejsafsnit med eller uden efterfælgende fibrose

8

definer bronkietaksi

irreversibel dilation af bronkier forårsaget destruerende og nekrotiske infektioner

9

definer astma

kronisk inflammation med tilbagevende anfald af hoste og dyspnø associeret med reversibel bronkieforsnævring

10

patogenese for kronisk bronkitis

inflammation => neutrofil frigivelse af enzymer + øget antal bægerceller => hypersekretion

11

patogenese for emfysem

inflammation => neutrofil frigivelse af elastin => elastin nedbrydelse => udvidelse af lungerne

12

patogenese for astma

type 1-hypersensibilitet => inflammation

13

patogenese for bronkietaksi

infektion => permanent destruktion af bronkiernes elastiske og muskulære væv

14

makroskopisk billede af bronkitis

fibrose

15

makroskopisk billede af emfysem

store huller (grundet vævsnedbrydning)

16

makroskopisk billede af bronietaksi

pustilblandet sejt slim i underlapper

17

mikroskopisk billede af bronkitis

øget mængde bægerceller
pladeepitelcellemetaplasi

18

mikroskopisk billede af emfysem

neutrofile granulocytter
elastin nedbrydning

19

mikroskopisk billede af bronkietaksi

områder med pladeepitelcellemetaplasi og fibrose

20

definer pneumoni

inflammation i lungerne grundet bakterier, virus eller anden årsag

21

hvordan opdeles pneumoni

lobær pneumoni, bronkopneumoni og interstitiel pneumoni

22

hvordan er forekomsten af de forskellige typer pneumonier

lobær: især raske
bronkopneumoni: især spede og ældre
interstitiel: kold lungebetændelse

23

mikroskopisk billede af lobær pneumoni

24timer: hyperæmi
2-3 dage: rød hapatation
4-7 dage: grå hapatation
8-10 dage: resulotion (ubehandlet)

24

makroskopisk billede af bronko pneumoni

små, blege, faste peribronkiale infiltrater
mulig udpresning af pus

25

makroskopisk af interstitiel pneumoni

formindskning af lunger med fast slitflade præget af cyster

26

mikroskopisk bronkopneumoni

områder med granulocyt lejret i bronkioler og tilgrænsede lungevæv

27

mikroskopisk interstitiel pneumoni

udvidede alveoler
fortykket alveolevæg
epithelial mesenchymal transition => øget kollagen aflejring

28

komplikationer til pneumoni

død, fibrose, lunge abscess, lunge epyem

29

definer tuberkulose

primær infektion med mycobakterie tuberculosis

30

mikroskopisk billede af tuberkulose

granulomatøs inflammation med central nekrose
langerhanske kæmpeceller