Mamma Flashcards Preview

Patologi > Mamma > Flashcards

Flashcards in Mamma Deck (15)
Loading flashcards...
1

hvad er de hyppigste symptomer fra mamma

palpapel knude, sekretion fra papillen,

2

hvordan diagnostiseres mamma sygdomme

Triple test:
1. klinisk undersøgelse
2. billeddiagnostil (mammografi)
3. nålebiopsi (finnåls- og/eller grovnåls-)

3

definer fibrocystiske forandringer

Non-neoplastiske forandringer i brystet som forårsager knuder i brystet

4

mikroskopiske billede af fibrocystiske forandringer

større/mindre cyster beklædt med affaldet epitel
apokrine svedkirtler (apokrin metaplasi)
fibrose grundet kronisk inflammation
adenose - øget størrelse af acini pr lobuli

5

definer fribroadenom

afrundet, fritforskydeligt 10-40mm stor benign tumor

6

forekomst af fibroadenom

hyppigst yngre kvinder

7

makroskopisk billede af fibroadenom

velafgrænset tumor med ensartet snitflade eller diskrete hvirvlende strøg

8

mikroskopisk billede af fibroadenom

proliferation af epitel og stroma
ganglignende strukturer som forgræner sig i stroma

9

hvad er forekomst af brystkræft

hyppigste kræftform hos kvinder, sjælden hos mænd

10

brystkræft ætiologi

genetik (BRCA1,2)
østrogen ekspotion
miljø
patologiske forandringer (LCIS, DCIS)
høj alder ved første fødsel
alkohol => nedsat leverfunktion => nedsat østrogen nedbrydelse

11

Makroskopisk billede af brystkræft

hård og uskarpt afgrænset tumor som sender udløbere ud i det omgivende væv

12

mikroskopisk billede af brystkræft

Duktalt karcinom: danner tubulus (pleomorfe maligne celler)
Lobulært karcinom: danner single file (små celler)

13

hvilken brystkræft type er den mest hyppige

duktalt karcinom (70%) - lobulært karcinom (10%)

14

Hvordan graderes brystkræft

tubulus dannelse
mitoseratio
kernepleomorfi
(østrogen receptor- og HER2 status)

15

Behandling af brystkræft

lepektomi + strålebehandling
sentinel node fjernelse
aksil tømning
tamoxifen - ER positive
Herceptin - HER2 positive