neoplastiske vækstforstyrrelser og onkopatologi Flashcards Preview

Patologi > neoplastiske vækstforstyrrelser og onkopatologi > Flashcards

Flashcards in neoplastiske vækstforstyrrelser og onkopatologi Deck (14)
Loading flashcards...
1

definer neoplasi

Ny vækst - sygelig vækst af celler af autonom karakter

2

definer benign neoplasi

godartet tumor der vokser lokalt, ekspansivt og non-invasitv

3

definer malign neoplasi

lokalt invasiv, destruktivt, med evne til at metastasere

4

hvad er TNM

stadieindeling af tumorer
T: tumor udbredelse
N: lymfe spredning
M: perifær (hæmatogen) metastaser

5

angiv de ti "hallmarks of cancer"

1. onkogener
2. tumorsupressor gener
3. undgå immundestruktion
4. undgå scenescens
5. cancerpromoverende stroma (inflammation)
6. aktiv invasion + metastase
7. angiogenese
8. genomisk instabilitet
9. anti-apoptotisk
10. modificering af matabolisme

6

hvad er malignitetsgradering

Mikroskopisk billede:
differentieringsgrad, kerne/cytoplasma ratio, mitoseratio og nekrose

7

mikroskopiske billede af malign tumor

polymorfi
pleomorfi
øget kerne/cytopl. ratio
hyperkromasi
abnorme mitoser
invasion
metastasering
abnorm akitektur
nekrose

8

definer præmaligne forandringer

patologisk forandring af celler, der oftere end normalt vil føre til cancer

9

definer dysplasi

forandringer i cellers udseende i malign retning, men uden invasiv vækst

10

definer carcinoma in situ

morfologiske forandringer i epitel karakteriseret ved histo- og cytologiske kriterier for malignitet uden invasion og metastasering

11

Hvilke screening programmer findes i DK

HPV (cervix skrab)
mammografi
colon cancer
hæleprøve
nakkefoldsscanning

12

Hvilke fordele er der ved screening

opdage maligne celleforandringer i god til så der kantilbydes behandling

13

Hvilke ulemper er der ved screening

falske positiver: behandling af ikke-syge
gen-indkaldelse: pyskisk problem

14

hvilke typer invasiv vækst ses

normalt: gennembrud af basalmembran
tarmen: gennembrud af lamina muscularis mucosa
prostata: mangel på basalceller