kredsløbssystem og hæmodynamiske sygdomstilstande Flashcards Preview

Patologi > kredsløbssystem og hæmodynamiske sygdomstilstande > Flashcards

Flashcards in kredsløbssystem og hæmodynamiske sygdomstilstande Deck (45)
Loading flashcards...
1

definer ødem

ophobning af væske i kroppen

2

ætiologi for ødem

-permiabilitet i kar (infiltration)
-hydrostatisk tryk (hypertension) grundet passiv hyperæmi (venøs ophobring af blod)
-blodprop
- lymfeansamling

3

eksempler på ødem

Lungeødem pga venstreside hjerte insufficiens
Undereksremitet pga højre side hjerte insufficiens
Armene ved fjernelse af bryst

4

definer trombe

en solid masse dannet intravaskulært af fibrin, trombocytter, erytrocytter og leukocytter

5

ætiologi for trombe

forskydning af ligevægt mellem protrombotiske- og antitrombitiske faktorer i en protrombotisk retning

6

patogenese for trombe

Virchows triade:
- Endotelbeskadigelse
- Koagulation forandring
- Blod flow forandring

7

definer emboli

element som transporteres fra et sted i karbanen til et andet sted

8

hvad kan en emboli "være"

trombe, amnionceller, luft, fedt, tumorceller, fremmedlegeme

9

hvad kan en emboli føre til

blodprop
lungeemboli --> lungeinfakt
højresidig hjertesvigt

10

Definer infakt

nekrose som følge af iskæmi

11

hvad kan give infarkt

emboli eller blodprop

12

hvor ses (typiske) infarkter

lungeinfarkt
myokardieinfarkt
nyre infarkt
hjerne

13

Makroskopisk billede af infarkt

Rødt eller hvidt

14

Mikroskopisk billede af infarkt

koagulationsnekrose
granulationsvæv med neutrofile og makrofager
senere ses fibrøst væv

15

hvilke typiske symtomer ses ved hjertesygdom

smerter, rytmeforstyrrelser, hjertsvigt, feber, pludselig død

16

definer aterosklerose

plaque dannet af lipid, bindevæv eller betændelsesceller

17

forekomst af aterosklerose

en af de mest hyppigste sygdomme der forårsager død
mest hyppig blandt ældre mænd

18

årsager til aterosklerose

hyperlipidemi, diabetes mellitus, hypertension
(genetik og livsstil)

19

behandling af aterosklerose

risikofaktor reduktion
statiner gives profylaktisk ved hyperlipidemi
operation fx bypass el. ballonudvidelse

20

definer aneurisme

dilation af en del af arterien på mindst 50% sammenlignet med dens normale arterie

21

hvilke typer aneurismer findes der

aterosklerotisk aorta aneurisme: elsatin nedbrydning
bæraneurisme: mangelende udviklinge af tunica media

22

ætiologi for aneurisme

øget intraarterielt tryk kombineret med udtyndet tunica media

23

hvor forekommer aterosklerotisk aneurisme

ofte under nyrearteriens afgangssted

24

hvilken sygdom kan give bæraneurisme syptomer (1) og hvor er bæraneurisme ofte lokaliseret (2)

(1) hypertension
(2) hjernen

25

behandling af aneurismer

blodfortyndende medicin
operation ved ruptur

26

definer hypertension

blodtryk >98 (benign) >130 (malign)
kan være primær: arvelig eller risikofaktor induceret
eller sekundær: grundet andre sygdomme som nyresygdom, endokrin sygdom eller lægemidler

27

symptomer på hypertension

svimmelhed, brystsmerter, hovedpine, hjertebanken eller asymptomatisk

28

klinisk korrelation til hypertension

kardiovaskulære sygdomme
iskæmi
påvirkning af nyrer

29

behandling af hypertension

blodtryksnedsættende medicin
reduktion af risikofaktorer

30

definer angina pectoris

kronisk stabil: reversibel myokardie iskæmi ved anstrængelse
ustabil: myokardie iskæmi i hvilke eller ved stigning