nyre, urinvej, mandlige genitalier Flashcards Preview

Patologi > nyre, urinvej, mandlige genitalier > Flashcards

Flashcards in nyre, urinvej, mandlige genitalier Deck (47)
Loading flashcards...
1

definer pyolonefritis

nyrebækkenbetændelse

2

ætiologi for pyolonefritis

komplikation ved cystits - bakterier ført med ureter
hæmoragisk sprednign af bakterier

3

patogenese for pyelonefritis

inflammation grundet spredning af bakterier

4

klinisk konsekvens ved pyelonefritis

papilnekrose => nyresten
sepsis

5

definer cystitis

blærebetændelse

6

ætiologi af cystitis

bakteriel infektion - ofte E.coli
afløbshinding
prolaps af bækkenbund
divertikler
blæresten
diabetes
immunsuppresion

7

klinisk konsekvens af cystitis

pyelonefritis

8

hvilke typer nyrekarcinomer findes der

renalcellekarcinom og nephroblastom

9

hvilke type nyrekarcinom er hyppigst

renalcellekarcinom - voksne
nephroblastom - børn

10

patogenese for renalcellekarcinom

opstår fra tubuluscellerne
typisk uden kendt forudgået adenom eller dysplasi

11

mikroskopiske billede af renalcellekarcinom

store lyse celler med små kerner
evt. sarkomatoide celler

12

klinisk konsekvens af renalcellekarcinom

kan spredes til lymfer retroperitonealt
kan vokse ind i a. renalis og metastasere (lever, lunge, hjerne, lever)
opdages ofte først sent pga dens retroperitoneale lejring

13

behandling af renalcellekarcinom

nefroktotomi
targerteret- og immunterapi hvis metastasering

14

definer nephroblastom

hyppigste nyretumor hos børn

15

hvordan behandles nephroblastom

operation og kemo - god prognose

16

definer urothelial tumor

malign neoplasi opstået fra blærens urotel

17

hvor mange nye tilfælde af urothelial tumor ses der i DK

ca 1600

18

hvem rammer urothelial tumor hyppigst

mænd over 60 år
incidensen for kvinder er dog stigende

19

ætiologi for urothelial tumor

rygning
farvestoffer i industrien

20

patogenese for urothelial tumor

neoplasi => øget risiko andre steder i urothelet
mutationer i TP53 => dårlig prognose
FGFR3 positive => god prognose

21

hvilke typer urotheliale tumorer findes der

non-invasiv pappilomatøs
invasiv pappilomatøs
carcinoma in situ
affladet ulcereret

22

kliniske komplikationer ved urotheliale tumorer

hæmaturi
ofte hæmatogen spredning
smerter ved vandlanding

23

definer benign prostata hyperplasi

non-neoplasitisk forstørrelse af prostata

24

forkomst af prostata hyperplasi

afficerer de fleste mænd med alderen

25

ætiologi af prostata hyperplasu

associeret med androgene ændringer med alderen
dihydrotestosteron inducerer vækst

26

patogenes af prostata hyperplasi

hyperplasi af centrale og periurale kirtler og stroma med dannelse af cyster

27

mikroskopisk billede af prostata hyperplasi

hypertrofi af kirtelacini samt stroma
inflammation i noduli

28

komplikationer ved prostata hyperplasi

afløbshindring for urin
blæremuskel hypertrofi
hydroureter og hydronefrose
nyresvigt

29

behandling af prostata hyperplasi

en del af vævet skrælles af via uretra

30

forekomst af prostata cancer

mest hyppige cancerform blandt mænd