fødejelsespatologi Flashcards Preview

Patologi > fødejelsespatologi > Flashcards

Flashcards in fødejelsespatologi Deck (72)
Loading flashcards...
1

typiske symptomer

pyrosis (halsbrænd), dysfage (synkebesvær), refluks, dyspesi (smerter i øvre abdomen), mavesmerter, oppustethed, kvalme, dårlig fordøjelse

2

forekomst af oesofagitis

ikke sjælden i vestlige lande

3

ætiologi for oefofagitis

infektiøs: immunsupremerede, diabetes, indtag af glukokortikoider, CMV, HPV

non-infektiøs: refluks, NSAID, stråling

4

hvad er det mikroskopiske billede for oesofagitis

intestinal metaplasi

5

hvad er der risiko ved oesofagitis

Barrets
adenokarcinom

6

definer barrets

Mateplastiske forandringer i pladeepitel til cylinderepitel (interstinal metaplasi)

7

forekomst af barrets

insidensen stiger med alder og er mere hyppig hos ældre, let overvægtige mænd

8

risiko faktorer for barrets

vedvarende refluks, rygning, høj BMI, høj alder

9

patogenese for barrets

syre => uddiferentiering af multipotente stamceller til cylinderepitel (som er mere syre resistente)

10

symptomer på Barrets

refluks op i munden, dysfagi, pyrosis

11

makroskopisk Barrets

rødlig slimhinde, mest udtalt i den distale del af oesofagus

12

hvilke typer cancer findes i oesofagus og hvilken er den hyppigste

planocellulært- og adeno karcinom
plano er hyppigst globalt
adeno er hyppigst i den vestlige verden

13

ætiologi for oesofagus planocellulært karcinom

kost, alkohol, rygning, HPV

14

symptomer for oesofagus planocellulært karcinom

afmagret person der klager over dysfagi

15

behandling af oesofagus planocellulært karcinom

1/3 får tilbudt operation
palliativ behandling m. stråle

16

ætiologe af oesofagus adenokarcinom

abdominal fedme, refluks, barrets

17

hvor lokaliseret planokarcinom i oesofagus

midterste tredjedel

18

hvor lokaliseres oesofagus adenokarcinom

distale del

19

definer gastritis

akut: nekrose af mucus
kronisk: kronisk betændelse af slimhinden der kan skylde autoimmunitet, bakterier, kemikalier

20

forekomst af gastritis

B- hyppig, C mindre hyppig, A mindst hyppig

21

ætiologi for de kroniske gastritis

B: helibactor pylori
C: NSAID
A: autoimmune antistoffer mod paritalcellerne protonpumper og intrinsic factor

22

mikroskopisk billede for B-gastritis

lymfocytter, plasmaceller og neutrofile celler - superficielle del af mucosa

23

mikroskopisk billede for A-gastritis

plasmaceller og lymfocytter - dybe del af mucosa
intestinal metaplasi
kirtel atrofi
hyperplasi af endokrine celler

24

mikroskopisk billede for C-gastritis

snoede faveola
ødem
få betændelsesceller

25

hvad er risiko ved at have kronisk gastritis

B: kronisk ulcus og malignt lymfom
C: kronisk ulcus
A: små karcinoide tumorer, ventrikel karcinom

26

definer kronisk ulcus

lokalt substanstab involverende sucosa evt strækker det sig dybere ned i væggen

27

ætiologi af kronisk ulcus

H. pylori, NSAID, rygning, hypertension, lever cirrose, KOL, hyperparathoidisme og kronisk nyresygdom

28

symtomer ved kronisk ulcus

smerter
anæmi pga blødning

29

hvor lokaliseres kronisk ulcus

antrumdel, pyluris eller første del af duodenum

30

mikroskopisk for kronisk ulcus

fokalt tab af mucosa
ulcus bund i submucosa eller dybere
tunica muscularis erstattes af nekrose, granulationsvæv og fibrose
ved opheling persisterer nekrosen