knoglebløddele Flashcards Preview

Patologi > knoglebløddele > Flashcards

Flashcards in knoglebløddele Deck (39)
Loading flashcards...
1

definer osteoporose

systemisk knoglelidelse karakteriseret ved osteopeni (knogle nedbrydelse) og arkitektoniske strukturændringer i knoglevævet => nedsat styrke og øget fraktur risiko

2

patogenese for osteoporose

primær: fx postmenopausale kvinder
sekundær: medicinsk betinget (indat af glucocorticoide)

3

komplikationer ved osteoporose

frakturer
thorax og bækken i nærkontakt => dårlig respiration => pneumoni

4

behandling af osteoporose

styrketræning
medicinsk behandling ved menopause
sanering af tilgrundliggende medicin

5

definer osteomyelitis

akut/kronisk infektiøst betinget inflammation i knogler

6

ætiologi for osteomyelitis

ofte staphylococcos species, heamofilius influenzae eller E. coli

7

hvordan kan man pådrage sig osteomyelitis

hæmatogen spredning af infektionen eller lokalt

8

behandling af osteomyelitis

antibiotika og evt. drenage af området

9

hvilke benigne knogle tumorer findes der

osteokondrom, enkondrom, osteidt osteom, kæmpecelletumr

10

definer osteokondrom

bruskbeklædt knogleprojektion på ydresiden af knogler. Der ses marvkavitet med omgivende kortikal knogle

11

forekomst af osteokondrom

hyppigste tumor i knogler
børn eller unge

12

definer enkondrom

benign tumor opbygget af hyalin brusk

13

forekomst af enkondrom

alle aldre begge køn

14

definer osteoidt ostom

benign knogledannende tumor, med vaskulariseret brusk, og smerter

15

forekomst af osteidt ostom

børn/unge, overvejende unge mænd

16

definer kæmpecelletumor

benign, lokalt aggressiv, sjældent metastaserende neoplasi af mononucleære celler og osteoklastlignende kæmpeceler

17

forkomst af kæmpecelletumor

kvinder > mænd
20-35 år

18

hvilke maligne kongletumorer findes der

osteosarkom, ewingsarkom, kondrosarkom, (myelomatose og metastaser)

19

definer osteosarkom

Højmalign tumor hvor de osteoblastære celler danner knogle

20

forekomst af osteosarkom

klassiske børne knogletumor

21

definer kondrosarkom

malign tumor med hyalin brusk differentiering eller ossifikation

22

forkomst af kondrosarkom

>50 år, hyppigst mænd

23

definer ewingsarkom

højmalign rundcelle karcinom med morfologisk og immunologisk tegn på neuroektodermal differentiring. Konstant molekylær patologiske forandringer

24

hvad er specielt med ewingsarkom

translokation af EWS1 og FLI-1 genet - påvises med FISH

25

forkomst af ewing sarkom

klassisk børnetumor

26

definer myelomatose

knoglemarvsbaseret plasmacelle neoplasi med monoklonale immunoglobuliner

27

nævn de benigne bløddelstumorer

lipom, angiom, leiomyom, fibrøst histocytom

28

definer lipom

benign tumor opbygget af mature fedtceller

29

forkomst af lipom

midelaldrende mænd (hals-skulder-region)

30

definer leiomyom

benign tumor udgået af glatte muskelceller