Zivilrecht Flashcards Preview

Niemiecki B.K. > Zivilrecht > Flashcards

Flashcards in Zivilrecht Deck (102)
Loading flashcards...
1

Nieważny nieskuteczny pozbawiony mocy prawnej

unwirksam

2

Czynność prawna zobowiązująca

Verpflichtungsgeschäft

3

Oświadczenie woli

Willenserklärung

4

Prawo spadkowe

Erbrecht

5

Zasada abstrakcyjności

Abstraktionsprinzip

6

Okres przedawnienia

Verjährungsfrist

7

Prawo państwowe

Bürgerliches Recht

8

Ważny

gültig

9

Prawo zobowiazaniowe

Schuldrecht

10

Prawo rodzinne

Familienrecht

11

Przeniesienie prawa własności

Eigentumsübertragung

12

Cześć ogólna

Allgemeiner Teil

13

Porozumienie

Einigung

14

Nieważny nieskuteczny pozbawiony mocy prawnej

unwirksam

15

Nieważność

Unwirksamkeit

16

Niezdolny do czynności prawnych

geschäftsfähig

17

Prawo rzeczowe

Sachenrecht

18

Niemoralny nieetyczny

sittenwidrig

19

Przekazanie

Übergabe

20

Zezwolenie pozwolenie

Genehmigung

21

Właściciel

Eigentümer

22

Posiadający zdolność prawna

rechtsfähig

23

Zgoda

Zustimmung

24

Upomnienie

Mahnung

25

Nieważna nieskuteczna umowa

unwirksam Vertrag

26

Wyrażać zgodę

Zustimmung geben/verweigen

27

Zezwolenie

Einwilligung

28

Odwołać zgodę

Einwilligung wiederrufen

29

Niemożność

Unmöglichkeit

30

Wada fizyczna rzeczy

Sachmangel