Arbeit Flashcards Preview

Niemiecki B.K. > Arbeit > Flashcards

Flashcards in Arbeit Deck (187)
Loading flashcards...
1

sędzia

Richter

2

prokurator

Staatsanwalt

3

adwokat/ radca prawny

Rechtsanwalt

4

komornik

Gerichtsvollzieher

5

asystenki sędziego/radcy/adwokata

Rechtsanwaltersangestellte/ Notariatsangestellte

6

adwokat pracujący w urzędzie

Rechtspfleger

7

prawnik zatrudniony w firmie

Verwaltungsjurist/Wirtschaftsjurist

8

prawnik zatrudniony w firmie

Juristar

9

urzędnicy/ sekretarze sądowi

Justizbeamte und Justizangestellte

10

poważany

angesehent

11

związki zawodowe

Werkschaften

12

ambasador

Botschafter

13

przewodniczący związków zawodowych

Gewerkschaftsführer

14

ksiądz

Pfarrer

15

wyczynowiec

Spitzensportler

16

badać

untersuchen

17

traktować kogoś jakoś

behandeln

18

przesłuchiwać

verhören

19

aresztować

verhaften

20

przstępca

Verbrecher

21

reprezentować

vertreten

22

reprezentować przed sądem

vertreten vor Gericht

23

pielęgnować

betreuen

24

wierzący

gläubige

25

Prawic kazanie

Predigen hältigen

26

uczyć

lehren

27

badać

forschen

28

cząsta/kamień

Baustein

29

brać udział

teilnehmen

30

wybór

Wahl