VI Flashcards Preview

Niemiecki B.K. > VI > Flashcards

Flashcards in VI Deck (132)
Loading flashcards...
1

Ostateczny

endgültig

2

Rozumny rozsądny

gescheit

3

Negocjacje

Verhandlung

4

Nie powiódł sie np plan

scheitern

5

Negocjacje miedzy stronami

Verhandlungen zwischen Parteien

6

Negocjacje trwały dłużej niż 3 dni

Verhandlungen dauert mehr als 3 Tagen

7

Radzić na konferencji

auf Konferenz beraten

8

zaaprobować zezwalać

billigen

9

Akceptować zmiany

Änderungen billigen

10

Zarząd firmy

Vorstand der Firma

11

Zmiany umowy

Änderung zur Vertrag

12

Zmiany zostały zaakceptowane przez zarząd

Änderungen zur Vertrag wurde durch Vorstand billigen

13

Przekazać w odpowiednim terminu

rechtzeitig übergeben

14

Przedkładać coś komuś

vorlegen

15

Propozycja

Vorschlag

16

Odrzucić propozycje

Vorschlag ablehnen

17

Partner w negocjacjach

Verhandlungspartner

18

Nadchodzić wychodzić komuś na przeciw

entgegenkommen

19

Porozumienie

Einigung

20

Osiągnąć porozumienie

Einigung erzielen

21

Nazwa określenie

Bezeichnung

22

Prezes

Präsident

23

Prezes

Vorsitzender

24

Przedkładać

übersetzen

25

Zaostrzenie

Vorbehalt

26

Z zastrzeżeniem ze

unter Vorbehalt

27

Przyjąć umowę

Vertrag annehmen

28

Spełniać wymagania

entsprechen

29

Zapotrzebowanie żądania

Anforderung

30

Jakościowy

qualitativ