Juristische Fremdsprache Flashcards Preview

Niemiecki B.K. > Juristische Fremdsprache > Flashcards

Flashcards in Juristische Fremdsprache Deck (83)
Loading flashcards...
1

Prawo publiczne

Öffentliches Recht

2

Prawo cywilne

Zivilrecht

3

Prawo prywatne

Privatrecht

4

Prawo karne

Strafrecht

5

Prawo handlowe

Handelsrecht

6

Prawo unijne

Europarecht

7

Międzynarodowe prawo prywatne

Internationales Privatrecht

8

Prawo pracy

Arbeitsrecht

9

Prawo socjalne

Sozialrecht

10

Prawo gospodarcze

Wirtschaftsrecht

11

Prawo procesowe

Verfahrensrecht

12

Prawo administracyjne

Verwaltungsrecht

13

Prawo międzynarodowe

Völkerrecht

14

Prawo państwowe

Staatsrecht

15

Prawo podatkowe

Steuerrecht

16

Prawo papierów wartościowych

Wertpapierrecht

17

Prawo egzekucyjne

Zwangsvollstreckungsrecht

18

Nieważny i niebyły

Null und nichtig

19

Prawo upadłościowe

Insolvenzrecht

20

Prawo autorskie

Urheberrecht

21

Postępowanie karne

Strafverfahren

22

Kodeks postępowania karnego

Strafprozessordnung

23

Kodeks administracyjny/postępowanie administracyjne

Verwaltungsordnung/ Verwaltungsverfahren

24

Kpc

Zivilprozessordnung

25

Postępowanie egzekucyjne

Vollstreckungsverfahren

26

Nieważne postępowanie

Nichtstreitiges verfahren

27

Sąd powszechny

Ordentliches Gericht

28

TK

Bundesverfassungsgericht

29

TK

Gerichtshof

30

Sąd rejonowy

Amtsgericht