Valutarisicobeheer Flashcards Preview

FMK > Valutarisicobeheer > Flashcards

Flashcards in Valutarisicobeheer Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hoe bereken je de 3 maandse Termijnkoers euro TK?

(1 + tarief Usd 3 maand 0,0419 x 3 : 12) : (1 + tarief eur 3 maand x 3 : 12) x wisselkoers euro in dollars

2

Wat is het pre-transactie risico?

Valutarisico dat ontstaat in de fase voordat een transactie wordt overeengekomen, bijv. bij uitbrengen offerte

3

Wat is het transactie risico?

Valutarisico dat ontstaat door te kopen of verkopen,

4

Wat is het translatie risico?

Valutarisico dat ontstaat doordat activa of passiva ten gevolge van wisselkoersveranderingen in waarde kunnen schommelen

5

Wat is het economisch risico?

In ruime zin: valutarisico m.b.t. de winstgevendheid van onderneming
In enge zin: het valutarisico door indirecte oorzaken

6

Wat is de koopkrachtpariteit?

Gaat over de lopende rekening: goederenverkeer

Export > inkomende geldstromen > vraag naar euro's

Import > uitgaande geldstromen > aanbod van euro's

7

Wat is de koopkrachtpariteitstheorie?

Koersen van valuta's representeren in beginsel de gelijkheid van koopkracht.

8

Wat gebeurt er met de wisselkoers van eigen valuta als een land hoge inflatie heeft?

De wisselkoers daalt, omdat producten door inflatie in het land duurder zijn, kopen mensen ergens anders, waardoor ze geen valuta van jouw land nodig hebben.

9

Wat is de intrestpariteit?

De invloed van renteverschillen tussen twee landen/zones op kapitaalbewegingen en daarmee op valutakoersen.

Bijv. : 1-jrs rente in land A = 4% en in land B = 6%

Dan is Rente A = Rente B + koersmutatie Valuta B

10

Hoe verloopt de geldmarkttechniek/geldmarktdekking?

Extern instrument voor valutarisicobeheer.

Actie 1: Leen het maximale dat je met $100.000 dollar over 3 maanden af kan betalen

(1+0,03*3/12) * L = 100.000
Dat maakt L = $99.526

Actie 2: Wissel dit om naar euro's
Als Koers €/$ = 0,88 dan 99.526 * 0,88 = €87.345

Actie 3: op euro deposito zetten voor 3 maanden: €87.345 * (1+0,02*3/12) = 87.781 ontvang je over 3 maanden vanuit de exporttransactie