Risico's int algemeen, 1e deel TT Flashcards Preview

FMK > Risico's int algemeen, 1e deel TT > Flashcards

Flashcards in Risico's int algemeen, 1e deel TT Deck (20)
Loading flashcards...
1

Wat is een zuiver risico?

Risico dat ontstaat doordat er een kleine kans is op negatieve afwijking, geen kans op positieve afwijking. Verzekeren!

2

Wat is een speculatief risico?

Risico waarbij het met ongeveer gelijke kansen positief of negatief kan afwijken.

3

Hoe bereken je de sharpe ratio?

{E(r) - Rf) / risicograad/standaarddeviatie

4

Welke vier reacties zijn er op risico?

Accepteren
Vermijden
Reduceren
Delen

5

Hoe bereken je de standaarddeviatie?

Procentuele veranderingen opschrijven = x
Gemiddelde berekenen
x - gemiddelde
x - gemiddelde in het kwadraat
WORTEL Som daarvan delen door aantal, of aantal - 1 bij steekproef

6

Hoe bereken je het meetkundig gemiddelde?

((laatste : eerste)^1:n)-1 x 100

7

Hoe bereken je de standaarddeviatie van 4 dagen als je die van een jaar hebt?

standaarddeviatie jaarbasis : wortel 250
Dan wortel 4 x uitkomst hierboven

8

Hoe bereken je de VAR als de waarschijnlijkheid op 97,72% wordt gesteld?

2 x standaarddeviatie van dagen x waarde belegging

9

Wat is de monte carlo simulatie?

Techniek waarbij op basis van een groot aantal experimenten uitkomsten worden gegenereerd

10

Hoe bereken je het totaalrendement aandelen met methode 1?

Koersstijging: (nieuwe prijs - oude prijs) : oude prijs
Dividendrendement: Dividend : oude prijs
Bij elkaar optellen!

Houdt geen rekening met wanneer het dividend is ontvangen, goed voor indicatie.

11

Hoe bereken je het totaalrendement aandelen met methode 2? Contante waarde

Beschouw het belegde bedrag (20.000) als contante waarde van de in de toekomst te ontvangen bedragen.

Als dividend op 31 mei en aandelen 31 dec:
20.000 = 1.000/(1+i)^5/12 + 25.000/(1+i)

Trial and error tot 20.000 wordt bereikt, methode 1 voor indicatie!

12

Hoe bereken je het totaalrendement aandelen met methode 3? Herbeleggen dividend!

Eerst koersstijging aandelen in % per maand berekenen: (nieuwe prijs - oude prijs) : oude prijs

Dividend x (1 + i)^n/12 = nieuwe waarde dividend
Waarde aandelen einde + nieuwe waarde dividend - oude prijs : oude prijs

13

Hoe bereken je de wijze waarop een belegger zijn portefeuille moet samenstellen bij een maximale risicograad van 20%?

<20 = 2/3 x 30 + 1/3 x 0
Dus: 0,67 x E(r) + 0,33 * Rf

Of: Rf + Sharperatio x gewenste risicograad

14

Wat is een systematisch risico?

Denk aan loonontwikkeling, politieke verschuivingen etc. Het aandelenrisico dat ontstaat noemen we ook wel marktrisico.

15

Wat is een non-systematisch risico?

Uniek voor de aandelen, bijv. verliezen marktaandeel, mismanagement of het op de markt brengen van een nieuw product. Diversificatie in portefeuille helpt om non-systematisch te verminderen.

16

Hoe bereken je de alpha-waarde?

Berekenen welk rendement bij risico van 10% hoort, is 9,16. Bij risico van 10% hoort volgens belegger 10% rendement. Die 10% - 9,16% is positieve alpha waarde van 0,84

17

Wat zegt het als er een positieve alpha waarde is volgens EMH?

Ondergewaardeerd, en koers zal gaan stijgen door toenemende vraag. Rendement zal daardoor terugvallen naar 9,16 van 10!

18

Hoe splits je de optiepremie naar intrinsieke en verwachtingswaarde?

Beurskoers - uitoefenprijs = IW
Optiepremie - IW = VW

19

Wanneer is een put-optie in the money?

Als de uitoefenprijs hoger is dan de beurswaarde

20

Wat is veiliger, beleggen in opties of aandelen?

Aandelen. Hier zal je nooit je hele belegging verliezen. Bij opties kun je wel met minder geld beleggen en meer winst behalen.