TT4 overige opties obligaties futures enz Flashcards Preview

FMK > TT4 overige opties obligaties futures enz > Flashcards

Flashcards in TT4 overige opties obligaties futures enz Deck (7)
Loading flashcards...
1

Wat zijn call en put opties?

Optie is het recht om de onderliggende waarde te kopen (call optie) of verkopen (put optie).

2

Wat is de schrijver bij een optie?

De tegenpartij waarvan de optie wordt gekocht, die ontvangt hiervoor een premie.

Schrijver neemt de verplichting om de onderliggende waarde te kopen (put-optie) of verkopen (call optie) indien de houder van de optie daarom verzoekt.

3

Hoe bereken je de couponrendement?

Wat je krijgt (% * nominaal) : (beurskoers * nominaal)

Bijv.;
(0,045 * 1.000) * (1,08 * 1.000)

4

Hoe bereken je het aflossingsrendement?

((nominaal - beurswaarde) : looptijd) : beurswaarde

Bijv. ((1.000 - 1.080) : 3) : 1.080

5

Hoe bereken je het effectief rendement van een obligatie?

Couponrendement + aflossingsrendement

6

Hoe bereken je de duration van een obligatie?

45 x (1:(1+i^3)) x looptijd

7

Als er een rentedaling wordt verwacht in de markt, ga je dan voor de obligatie met hogere of lagere duration?

Hogere duration omdat de koers daarom sterker zal reageren (stijgen) op rentedalingen, hierdoor is meer koerswinst te behalen bij tussentijdse verkoop.