Chapter 13 Principle Parts Flashcards Preview

Latin 101 > Chapter 13 Principle Parts > Flashcards

Flashcards in Chapter 13 Principle Parts Deck (14)
Loading flashcards...
1

stō, stāre, stetī, statum

stand

2

gerō, gerere, gessī, gestus-a-um

carry, wear

3

vēndō, vēndere, vēndidī, vēnditus-a-um

sell

4

vīsō, vīsere, vīsī, vīsus-a-um

visit

5

cōnficiō, cōnficere, cōnfēcī, cōnfectus-a-um

finish

6

aperiō, aperīre, aperuī, apertus-a-um

open

7

pereō, perīre, periī, peritum

perish, die

8

stand

stō, stāre, stetī, statum

9

carry, wear

gerō, gerere, gessī, gestus-a-um

10

sell

vēndō, vēndere, vēndidī, vēnditus-a-um

11

visit

vīsō, vīsere, vīsī, vīsus-a-um

12

finish

cōnficiō, cōnficere, cōnfēcī, cōnfectus-a-um

13

open

aperiō, aperīre, aperuī, apertus-a-um

14

perish, die

pereō, perīre, periī, peritum