Chapter 14 Principle Parts Flashcards Preview

Latin 101 > Chapter 14 Principle Parts > Flashcards

Flashcards in Chapter 14 Principle Parts Deck (22)
Loading flashcards...
1

cōgitō, cōgitāre, cōgitāvī, cōgitātus-a-um

consider

2

mīlitō, mīlitāre, mīlitāvī, mīlitātum

serve as a soldier

3

nūntiō, nūntiāre, nūntiāvī, nūntiātus-a-um

announce

4

caveō, cavēre, cāvī, cautus-a-um

beware of

5

prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsus-a-um

foresee

6

ēdō, ēdere, ēdidī, ēditus-a-um

give out, proclaim

7

sinō, sinere, sīvī, situs-a-um

allow

8

sūmō, sūmere, sūmpsī, sūmptus-a-um

take

9

fīō, fierī, factus-a-um

become, be made

10

praetereō, praeterīre, praeteri(v)ī, praeteritus-a-um

go past, pass

11

referō, referre, rettulī, relātus-a-um

carry back

12

consider

cōgitō, cōgitāre, cōgitāvī, cōgitātus-a-um

13

serve as a soldier

mīlitō, mīlitāre, mīlitāvī, mīlitātum

14

announce

nūntiō, nūntiāre, nūntiāvī, nūntiātus-a-um

15

beware of

caveō, cavēre, cāvī, cautus-a-um

16

foresee

prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsus-a-um

17

give out, proclaim

ēdō, ēdere, ēdidī, ēditus-a-um

18

allow

sinō, sinere, sīvī, situs-a-um

19

take

sūmō, sūmere, sūmpsī, sūmptus-a-um

20

become, be made

fīō, fierī, factus-a-um

21

go past, pass

praetereō, praeterīre, praeteri(v)ī, praeteritus-a-um

22

carry back

referō, referre, rettulī, relātus-a-um