Valg, Ansvar, Utfordringer Flashcards Preview

KRLE > Valg, Ansvar, Utfordringer > Flashcards

Flashcards in Valg, Ansvar, Utfordringer Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hva er konsekvensetikk?

Handler om å tenke på konsekvensene av valget man tar. Du prøver å forutse konsekvensene av valgene og veier de deretter opp mot hverandre.
Hvis summen av de gode virkningene ser ut til å være større enn summen av de dårlige virkningene, er det en moralsk riktig handling

2

Nevn en filosof fra konsekvensetikk

John Stuart Mill

3

To ulemper bed konsekvensetikk

- Du kan ikke alltid forutse konsekvensene og bar heller ikke alltid tid elle mulighet til å tenke dem ut

- Konselvensetikk kan godkjenne et resultat som de fleste vil syntes er urettferdig

4

Hva er pliktetikk?

Handler om å følge gode normer. Du skal si sannheten, du skal ikke lyve osv.
I pliktetikk handler det ikke om å veie for og i mot, men det er mere ett fasitsvar.
Hva som er rett og galt vet også de fleste mennesker ved å f.esk kjenne på samvittigheten

5

Nevn en filosof fra pliktetikken

Immanuel Kant

6

To svakheter ved pliktetikken

- I følge pliktetikkenskal du ALLTID fortelle sannheten, men noen ganger kan det kanskje være lurt å ikke gjøre det

- Hvis vi ikke veier for og i mot og tenker på virkningene kan det være helt uansvarlig

7

Hva er moralske holdninger?

Handler om å tenke på hvilken person du ønsker å være. Du kan bruke dydene og lastene filosofene brukte.
Dydene: Måtehold, mot, visdom og rettferdighet
Lastene: grådighet, feighet, tankeløshet og mangel på evne til å være rettferdig

8

Hvilke filosofer hører til moralske holdninger?

Sokrates, Platon og Arisoteles

9

Hva er ansvarsetikk?

Handler om å tenke på det som skjer på den andre siden av jorda og for de som kommer etter oss. Du kan forbinde tenkemåten litt til bærekraftig utvikling.
Du tenker i motsetning til de andre tenkemåtene på mer enn det som vil skje med deg og bare akkurat det rundt deg, men også det man ofte ikke te ker over som kan skje langt unna eller i seinere tid

10

Nevn en filosof som man kan knytte til ansvarsetikken

Hans Jonas

11

Tre viktige moralfilosofer

Arisoteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill

12

Hva er økologi?

Vitenskapen om samspillet i naturen

13

Hva betyr begrepet bærekraftig utvikling?

En utvikling der behovene til dagens mennesker blir dekket uten å ødelegge for dem som skal leve i framtiden

14

Hva betyr begrepet økologisk fotavtrykk?

Handler om å beregne hvilken belastning et menneske utsetter naturen for gjennom måten den lever på

15

Hva er ordet økosofi satt sammen av, og hva betyr det?

Satt sammen av ordene økologi og filosofi. Betyr naturvisdom

16

Hva er etikk?

Handler om å tenke gjennom spørsmål om rett og galt. Alt som angår forholdet mellom mennesker, har med etikk å gjøre, og også de spørsmålene som gjelder hele samfunnet og hvordan vi kan ta vare på jordkloden