Nyrølgiøsitet Og Naturrelgioner Flashcards Preview

KRLE > Nyrølgiøsitet Og Naturrelgioner > Flashcards

Flashcards in Nyrølgiøsitet Og Naturrelgioner Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hva mener nyrelgiøse?

At alt og alle har en sjel/ånd og at den lever videre i åndeverdenen når vi dør

2

Hva skjedde når Charles Darwin kom med sin teori om hvordan livet på jorda har utviklet seg i 1850-årene?

Da fikk kristendommen konkurranse når det gjaldt å fortelle sannheten om hvordan universet har blitt til, og hva som er meningen med livet

3

Når og hvem stiftet det teosofiske samfunn?

Madame Blavatsky i 1875

4

Hva er det teosofiske samfunn?

Et trosamfunn som kombinerte ideer fra ulike religioner (spesielt østlige relgioner)

5

Hva er New Age, når ble den utbredt,og hvor stammer navnet fra?

New Age er en bevegelse utbredt i 1980-årene uten en streng ledelse eller bestemt lære å følge.
Navnet stammer fra ideen om en ny tidsalder, Vannmannens tid.

6

Når overtok alternativbevegelsen mer og mer i Norge?

1990-årene

7

Hvilke to gruppen deles nyreligiøsitet inn i?

- Løst organiserte grupper, uten en bestemt lære eller ledelse
- Organiserte grupper eller trosamfunn, ofte kalt nye religioner

8

Nevn to eksempler på løst organiserte grupper

New Age og alternativbevegelsen

9

Nevn to eksempler på organiserte grupper eller trosamfunn

Wicca og åsatro

10

Når har alternativbevegelsen slått rot i Norge?

I løpet av de siste 30 årene

11

Hva er typisk for nyreligiøsitet?

Det åndelige "supermarkede". Ut fra et bredt mangfold av ideer og metoder kan hver "kunde" plukke ut det han vil, og sette sammen til sitt eget livssyn

12

Nevn to eksempler på naturreligioner, og hva kalles de?

Wicca og åsatro. Disse kalles nypaganistiske relgioner

13

Hva er nypaganisme/nyhedendom

Førkristne religioner som er tatt fram igjen og fornyet, slik at de skal passe inn i vår tid

14

Hva er en viktig ide i naturreligioner?

At naturen blir dyrket gjennom ofring og tilbedelse, rettet mot naturens vekslinger (måne, sol, vind)

15

Hva blir naturreligioner også kalt, og hvorfor?

Naturreligioner har som regel få tilhengere, og blir derfor også kalt urrelgioner

16

Wicca er en heksebevegelse i nyreligiøsitet........

og dyrker Gudinnen som er symbol på den kvinnelige kraften - mener at begge kjønn har den i seg

17

Hva er etikken i wicca?

Gjør hva du vil, men unngå å skade noen