Pathologie bloed 1.3 Flashcards Preview

1.3 > Pathologie bloed 1.3 > Flashcards

Flashcards in Pathologie bloed 1.3 Deck (25)
Loading flashcards...
1

5 functies bloed

1. Transport
2. Stabiliseren ph, temperatuur en ionensamenstelling
3. Beperken vochtverlies
4. Verdediging gifstoffen en ziekteverwekkers
5. Glucose uitwisseling --> energie

2

Normale bloeddruk

120/80

3

Systolische druk
Diastolische druk

Samentrekken van het hart
Ontspannen van het hart

4

2 manieren onderzoeken bloed

- Veneuze punctie --> ader
- Arteriële punctie --> slagader

5

Samenstelling bloed

55% bloedplasma
45% levende cellen

6

Bloedplasma bestaat uit

92% water
7% plasmaeiwitten
1% overig

7

Levende cellen bestaan uit

Bloedcellen en celfragmenten

8

Plasma eiwitten bestaan uit

60% albumine --> osmotische druk
35% globuline --> antilichamen en transport
4% fibrinogeen --> stolling

9

Celfragmenten bestaan uit

Trombocyten --> bloedplaatjes

10

Bloedcellen bestaan uit

1. Leukocyten --> witte bloedcellen --> verdediging tegen ziekteverwekkers
2. Erytrocyten --> rode bloedcellen --> essentieel transport zuurstof en koolstofdioxide

11

Hematocriet

Percentage bloed dat wordt ingenomen door rode bloedcellen
Mannen: 46%
Vrouwen: 42%

12

Erytrocyten worden gevormd in

Het rode beenmerg, wel met behulp van ijzer, folium en b12

13

Erytrocyten bestaan voor 95% uit

Hemoglobine --> bevat ijzer ion en bindt aan zuurstof

14

Anemie

Te weinig rode bloedcellen of te weinig hemoglobine in bloed

15

Hoe wordt hemoglobine hergebruikt

Het wordt in de lever verpakt in transporteiwit (transferrine) en die brengt het terug naar het rode beenmerg

16

Welk hormoon stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen

EPO

17

5 stappen stelpen bloed

1. Vaatvernauwing rond de wond
2. Bloedplaatjesfase
3. Coagulatiefase
4. Retractie stolsel
5. Fibrinolyse

18

Coagulatiefase bij stelpen bloed

- Intrinsieke keten --> componenten in bloed
- Extrinsieke keten --> weefsel/cellen geven lipoproteïne af
- Gemeenschappelijke keten --> fibrine

19

3 wanden bloedvaten

1. Tunica intima --> binnenste: elastische vezels en bindweefsel
2. Tunica media --> midden: elastische vezels, spierweefsel, collageen
3. Tunica externa --> buitenste: bindweefsel

20

Naam slagaders

Arteriën

21

Naam aders

Venen

22

Wat doen de slagaderen

Bloed vanuit de linkerkamer naar organen:
- Water
- Voedingsstoffen
- Zuurstof (muv longslagader)

23

Wat zijn capillairen en wat doen ze

Dunne bloedvaten waarbij de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide plaatsvind

24

Vasomotie

Doorbloeding in capillairen is met tussenpozen dus de bloedstroom is niet constant

25

Wat doen de aderen

Bloed vanuit de organen naar de rechterboezem:
- Water
- Afvalstoffen
- Koolstofdioxide (muv longader)