Voedingsleer Mineralen 1.3 Flashcards Preview

1.3 > Voedingsleer Mineralen 1.3 > Flashcards

Flashcards in Voedingsleer Mineralen 1.3 Deck (18)
Loading flashcards...
1

3 algemene functies mineralen

1. Vocht- en zouthuishouding
2. Prikkeloverdracht zenuwen
3. Opbouw botten en gebit

2

3 functies natrium

1. Regelen vochtbalans
2. Bloeddruk
3. Prikkeloverdracht spierzenuwcellen

3

ADH natrium

Maximaal 6 gram zout

4

Natrium zit in

Zout, tomatensoep, brood

5

Symptomen deficientie natrium

- Hyponatriëmie
- Hvz
- Hypertensie
- Nierproblemen

6

Waar komt natrium voor in het lichaam

- Botweefsel
- Binnen maar vooral buiten de cellen

7

5 functies kalium

1. In stand houden osmotische waarde cellen
2. Reguleren spiercontracties
3. Verlagen bloeddruk
4. Reguleren prikkelbaarheid zenuwstelsel
5. Glycolyse en eiwitsynthese

8

ADH kalium

Nederland niet
Scandinavische aanbevelingen:
Mannen: 3500 mg
Vrouwen: 3100 mg

9

Kalium zit in

Groenten, fruit, brood, granen, noten, zaden, peulvruchten, vlees, zuivel

10

Symptomen deficientie kalium

- Hypertensie
- Gevoeligheid zout
- Nierstenen
- Spierzwakte
- Glucose intolerantie
- Verstoorde hartfunctie

11

Symptomen intoxicatie kalium

- Nieren niet optimaal
- Hartstilstand

12

Waar komt kalium voor in het lichaam

- Urine bij verhoogde cel afbraak
- Buiten maar vooral binnen de cellen

13

Goede combi van mineralen voor goede bloeddruk

Veel kalium, weinig natrium (DASH-dieet)

14

Terugresorptie en resorptie

Terugresorptie = terug naar bloed
Resorptie = opnemen in voorurine

15

Door welk hormoon wordt het zoutgehalte gereguleerd

Aldesteron --> uitwisselen natrium tegen kalium en bloeddrukregulatie

16

Wat gebeurt er bij een te hoge bloeddruk (teveel natrium en water)

Meer natrium en water naar voorurine, kalium terug naar bloed

17

Wat gebeurt er bij een te lage bloeddruk (te weinig natrium en water)

Meer kalium naar voorurine, natrium en water terug naar bloed

18

Zuur-base evenwicht

Natrium zuur en kalium basisch --> regelen ph van het lichaam
Meer natrium = ph daalt