Ma Flashcards Preview

Afrikaans - Poesie > Ma > Flashcards

Flashcards in Ma Deck (21)
Loading flashcards...
1

Wat verwys na punktuasie:

"leestekens"

2

Wat verwys na iets deftigs:

"fênsie"

3

Wat verwys na beskywing van 'n werkwoord:

"bywoord"

4

Wat verwys na iets eenvoudigs

"kaalvoet"

5

Hoekom, dink jy, wil die spreker nie vir haar ma 'n swierige gedig skryf nie, maar net 'n eenvoudig een?

Dit is uit die hart; invormeel

6

Wattter soort kunstenaar gebruik gewoonlik 'n beitel as instrument?

'n Beeldhouer

7

Die woord 'beitel' is gewoontlik 'n selfstandige naamwoord. In die konteks van die gedig is dit egter 'n werkwoord. Gee 'n sinoniem vir hierdie werkwoord.

Vorm

8

In strofe 2, wat lees ons can die spreker se ma se hand?

"krom klein"

9

In strofe 2, wat lees ons can die spreker se ma se oë?

"swart"

10

In strofe 2, wat lees ons can die spreker se ma se kop?

"leiklipkop"

11

In strofe 2, wat lees ons can die spreker se ma se oor?

"moesie-oor"

12

Waarom noem die spreker haar ma se kop 'n "leiklipkop"? Gee twee moontlike redes

Ma is grys/oud; ma is hardkoppig en ma is wys.

13

Watter woorde sê dat die spreker se ma haar kind blootgestel het aan die realiteite en nie toegelaat het dat sy haarself deur illusies en drome omring nie?

"jy lag en breek my tente op"

14

Waaraan kan 'n mens sien dat die spreker se ma skynbaar baie godsdienstig? Noem twee dinge

Ma bid vir haar kinds; "bybel"

15

"jou huis my enigste bybel."Verduidelik wat die spreker met hierdie woorde bedoel.

"bybel" verwys na die reëls, riglyne en waardes

16

Bespreek oor "jou naam my breekwater teen die lewe"in strofe 2.

Letterlik - DIs die blokke in die water om die strand te beskerm.
Figuurlik - Ma beskerm haar kind teen die lewe se probleme

17

"ek is so jammer mamma". Waaroor is die spreker jammer?

Sy is jammer as sy nie aan haar ma se verwagtings voldoen nie.

18

Wat is die vorm van die gedig?

Vrye Vers

19

Wat beteken Vrye Vers?

Daar is geen rym, daar is geen ritme en daar is geen leestekens.

20

Hoekom is Vrye Vers baie funksioneel in hierdie spesifieke gedig?

Dis informeel; dis soos 'n brief; dis uit die hart en dis eenvoudig.

21

Watter twee opeenvolgende woorede beteken dat die spreker nie die gedig vir 'n spesifieke rede skryf nie?

"net sommer"