MRR 445 - Topics in Auditing Flashcards

Tags: Accounting, Audit, Business & Finance

Decks in this Class (6):

 • Samfunnsansvar Og Etikk
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Revisjon Av Finansielle Intrumenter
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Revisjon Av Naerstaende Parter
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Mckee
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Revisjon Av Konsern
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Audit Evidence
  8 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)