ისტორია 11 Flashcards

Decks in this Class (66):

 • ლექსიკონი
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • ბრძოლები
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • ისტორიული პირები
  63 Cards
  Preview Flashcards
 • პრეისტორიული ეპოქა
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • ეგვიპტე
  31 Cards
  Preview Flashcards
 • შუმერი
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • ბაბილონი
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • ასურეთი
  26 Cards
  Preview Flashcards
 • ხეთების სამეფო
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • ურარტუ
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • ალექსანდრე მაკედონელი
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • აქემენიანთა ირანი
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • კოლხეთი და დიაოხი
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • ფინიკიური ქალაქ სახელმწიფოები
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • ბერძნული პოლისები
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • ბერძნული კოლონიზაცია
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • ბერძენ სპარსელთა ომები
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • პელოპონესის ომი
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • ქართული სახელმწიფოები ელინისტურ ხანაში
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • რომის წარმოშობა
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • რომის დაპყრობები და საშინაო პოლიტიკა
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • ისტორია
  88 Cards
  Preview Flashcards
 • ქრისტიანობა
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Vi
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Vi
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • ფეოდალიზმი ევროპაში
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • განათლება და მეცნიერება, ,,უნივერსიტეტებ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • ჰერაკლე კეისრისა და ხაზართა ლაშქრობები,
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • არაბები
  65 Cards
  Preview Flashcards
 • არაბთა ბატონობა საქართველოში
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Iii
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • I
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Iv
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Ii
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • დავით აღმაშენებელი
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • საქართველო დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეე
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • თამარ მეფე
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • მონღოლები
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Xv
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • მონღოლების მიერ საქართველოს დაპყრობა
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • კონსტანტინოპოლის დაცემა
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • რენესანსი და ჰუმანიზმი
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • ხალხთა დიდი გადასახლება
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • ჯვაროსნული ომები
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • კოლუმბამდელი ამერიკა
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • კოლონიური ეპოქის დასაწყისი
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • რელიგიური ომები
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • Xvii
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • 1
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • აშშ ის შექმნა
  41 Cards
  Preview Flashcards
 • რუსეთი და რეჩ პოსპოლიტა
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • I
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Xv Xvii
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • სეფიანთა ირანი
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Xvi
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • პაპიზმი
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Xvii
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Xvii
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • ინდუსტრიული რევოლუცია
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Xviii Vi
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • ნაპოლეონ ბონაპარტი
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • ვენის კონგრესი
  21 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (7)