Virus 2 Flashcards Preview

K4 - IBI > Virus 2 > Flashcards

Flashcards in Virus 2 Deck (49)
Loading flashcards...
1

Vilken familj tillhör mässling?

Paramyxovirus

2

Beskriv mässlingvirusets struktur

-ssRNA som är linjär
Helikal kapsid
Hemagglutinin och fusionsprotein
Matrixproteiner som stabiliserar ytter hölje
Totalt åtta virusproteiner

3

Vilka receptorer kan mässlingsviruset binda till?

1. DC-SIGN
2. CD150 (fr.a. på lymfocyter)
3. Nektin-4 (fr.a. på huden)
- har generellt bred celltropism

4

Vilket enzym används alltid vid minussträngade ssRNA och varför?

RNA-beroende-RNA-polymeras. Beror på att de måste bli plussträngade för att kunna användas hos värdcellen. Då blir de även mRNA.

5

Hur lång inkubationstid har mässlingsviruset?

10-14 dygn

6

Hur påverkar mässlingsviruset interferonproduktionen och varför?

Genom alfa- och beta-stimulerande gener som producerar B och C-protein, varav dessa kan stänga av IFN-produktionen. Ger gynnsam virusfabrik.

7

Hur går virusupptaget hos mässling till?

1. Bindning till receptor (CD150/SLAM, nektin-4, DC-SIGN)
2. Konformationsändring - för det närmre fusionspeptiden
3. Fusion som gör att -ssRNA blir +ssRNA (m.h.a. RNA-beroende-RNA-polymeras)
4. Kan användas som mRNA
5. Transkription och translation av kapsidproteiner, arvsmassa, HA och fusionsproteiner

8

Vilken fas kommer efter inkubationstiden (mässling) och hur lång är den?

Prodormalfasen, 3-4 dygn.
Symptom börjar.

9

Vilken fas kommer efter prodormalfasen (mässling) och hur lång är den?

Exanthem (hudutslag), 4 dygn.

10

Hur lång är återhämtningsfasen (mässling)?

10-14 dygn

11

Vilka är symptomen för mässling?

Utslag, feber, konjuktivit, rinit, Kopliks utslag (svåra att känna igen) och coryza (snuva)
Kan även ge långvarig hosta

12

Vad kännetecknar hudutslaget vid mässling?

Lägsta mängd leukocyter, högsta mängd virus.
Börjar vid ansiktet och går sedan mot extremiteter.

13

Vad beror hudutslag på vid mässling?

Immunrespons hos infekterade kapillärendotel tillsammans med mononukleärt (t.ex. T-celler) infiltrat.

14

Beskriv infektionsvägen i kroppen för mässling

1. Respiration: DC-SIGN-bindning i mucociliära epitel och alveolerna säckar
2. Närliggande lymfnod
3. Binder till lymfocyter genom CD150
4. Cirkulation
5. Organ och vävnader infekteras, t.ex. huden genom nektin-4
6. Aerosolspridning, bl.a. genom skadat epitel

15

Vilka cytokiner finns vid början och slutet av en mässlinginfektion?

Början: IFN-gamma, IL-2, IL8
Slutet: IL-4, IL-10, IL-13

16

Hur ser immunrespons ut vid början och slutet av en mässlingsinfektion?

Början: IgM
Slutet: IgG, CD4+
CD8+ kommer vid mitten

17

Vilka komplikationer kan uppstå tillföljd av mässling?

1. Autoimmun-cellmedierad immunitet: molekylär mimicry mot myelin. Ger demyelinisering.
2. MIBE: kraftigt immunsvar. Fr.a. hos immunsuppressiva.
3. Subskleroserande panencefalit: genom cellmembrantransfusion transsynaptiskt. Påverkar astrocyter, oligodendrocyter, gliaceller.

18

Var hittas mässling mest?

1. Blodbana
2. Saliv
3. Ögonvätska
4. Urin
5. Hud - inte lika mycket aktivt virus

19

Vilka två sätt kan mässling behandlas?

1. MMR-vaccin (mässling, röda hund, påssjuka). Levande attenuerat, och ges först vid 15 månader och därefter 12 år.
2. Passiv immunterapi. Gammaglobulin (fr.a. neonatal).

20

Vilka herpes-subfamiljer finns?

Alfa, beta och gamma.

21

Hur ser herpesvirus ut?

Ikosaedral kapsid
Linjärt dsDNA - inte supercoiled
Tegument - 30-40 protein som är viktiga för manipulering av omgivning
Hölje
Glykoprotein - 11-15 stycken

22

Varför kan inte herpesvirus diagnosticeras genom elektronmikroskop?

Alla herpesvirus ser likadana ut under elektronmikroskop.

23

Vad är finessen med glykoprotein för herpesvirus?

Ger bred celltropism och kan binda till flera kända strukturer t.ex. HSPG, integriner, Nectin-1, CD46, CD4+, MHC-2, CD21, EGFR, TLR.

24

Vilka egenskaper har alfaherpesvirus, och vilka virus ingår?

Snabb replikation, bred tropism, lytiska, latens i sensoriska ganglier.
HSV-1, HSV-2 och VZV.

25

Vilka egenskaper har betaherpesvirus, och vilka virus ingår?

Långsam replikation, restriktiv tropism, cytomegalia, latens i njure, sensoriska kärl och lymforetikulära celler.
CMV.

26

Vilka egenskaper har gammaherpesvirus, och vilka virus ingår?

Långsam reparation, väldigt smal tropisk, latens i lymfvävnad (T- och B-celler).
EBV.

27

Hur ser bindningen ut mellan virus och cellytan?

1. "Binding". gC/gB binder till HSPG. Rullar för att hamna närmre.
2. "Entry". gD binder till nektin
3. Kapsid i cytoplasman, förflyttas med mikrotubuli
4. Injektion av arvsmassan genom nukleoporer

28

Vilka tre proteiner behövs vid replikation

Alfa (immediate-early): verktyg för ribosomer
Beta (early): proteinsyntes och genomreplikation
Gamma (late): virion med naken kapsid

29

Hur kan herpesvirus undgå immunförsvaret?

Fr.a. genom proteiner i tegumentet som blockerar MHC-1. Påverkar även TAP 1+2.

30

Vad är cytokinhomologer?

Produceras av herpesvirus för att ge gynnsam cellmiljö. CD8+ T-celler hittar inte dit.