Termen Flashcards Preview

Vaarbewijs > Termen > Flashcards

Flashcards in Termen Deck (59)
Loading flashcards...
0

Een lijn vanaf het voorschip die naar voren staat

Voortros

1

Een lijn die vanaf het voorschip naar achteren staat

Voorspring

2

Een lijn die vanaf het achterschip naar voren staat

Achterspring

3

Een lijn die vanaf het achterschip

Achtertrots

4

Waarvoor is een tros bedoeld?

Schip vast leggen aan wal

5

Waarvoor is een spring voornamelijk bedoeld

Vooral nuttig om het schip mee weg te varen, dus om mee te manouvreren.

Als je alle landvasten wegneemt behalve de Voorspring en je geeft gas vooruit, dan verplaats je het draaipunt van het schip naar de zijkant. Daardoor draait het voorschip van de kant. Vervolgens kun je vooruit geven.

Als je aanmeert en je maakt eerst een Voorspring of Achtertros, kan je door een beetje gas vooruit te blijven geven het schip tegen wal houden.

6

Hoge wal

Wind vd wal naar het water waait

7

Lage wal

Wal waar de wind van het water naar toe waait

8

Langswal

Een wal waar de wind min of meer evenwijdig aan staat is een langswal

9

Loef

Zijde van het schip waar de wind op staat/tegenaan waait

10

Lij

Zijde van het schip waar de wind vandaan waait, de luwe zijde

11

Vooruit afvaren: Welke volgorde moet je landvasten los maken?

(Nb volgens site in praktijk niet zo boeiend als je maar goed beseft op welke spring je gaat afvaren en die dus vast laat zitten)

1 achtertros
2 Voorspring
3 voortros
4 achterspring

12

Achteruit afvaren: Welke volgorde moet je landvasten los maken?

(Nb volgens site in praktijk niet zo boeiend als je maar goed beseft op welke spring je gaat afvaren en die dus vast laat zitten)

Als je alle landvasten wegneemt behalve de Voorspring en je geef gas vooruit, verplaats je het draaipunt naar de voorbolder. Daardoor draait de achterkant van de kant.

1 voortros
2 achterspring
3 achtertros
4 Voorspring

13

Vrijloop

dat is de ontknoppelingsknop- of hendel bij de gashendel. Is er om wat minder of extra gas bij te geven, bijv als het koud is.

Hetzelfde als bij ons dat we extra gas kunnen geven in neutraal. Dat kan bij andere motor via die knop

14

Wat móet je doen als je van vooruit opeens naar achteruit wilt varen?

Eerst drie seconden in neutraal

15

Leg schroefwerking of 'wieleffect' uit

Als een schroef vooruit draait, stuwt dese het water naar achter zodat het naar voren draait. Maar er wordt ook een deel opzij gestuwd. Bij de rechtse schroef is dit naar links.

Schip met rechtse schroef:
Water wordt door schroef naar links gestuwd en daardoor duwt de schroef zich naar rechts. De achterkant van de boot (waar de schroef zit) beweegt een beetje naar rechts. Dan de hele boot verandert van koers en wel bakboord

16

Wieleffect meer bij voor- of achteruit?

Achteruit. dan kan een schip behoorlijk scheeftrekken. Schroef is nl ontworpen voor vooruit en kan goed water naar voren stuwen. Ook vloeit het water bij achteruit varen niet langs het roerblad, waardoor het minder goed bestuurbaar is

17

Verschil helmstok en stuurwiel

Wil je naar bakboord:

Stuurwiel naar bakboord
Helmstok naar stuurboord

18

25-45-75 graden roer

25: remt beetje af en maakt flauwe bocht
45: remt gemiddeld af en maakt niet al te snel een krappe bocht
75: je genereert bijna geen zijwaartse kracht en remt sterk af. Je gaat vrijwel nauwelijks opzij en nauwelijks vooruit.

19

Waarom 'eerst roer dan gas'?

Je bouwt dan minder vaart op waardoor je draaicirkel kleine wordt. Je hebt minder ruimte nodig voor je manouvre.

Denk maar aan fietsen: veel snelheid is grote bocht - weinig snelheid kan klein bocht

20

Schroefwerking irl een bocht.

Is de draaicirkel van een rechtse schroef als je bakboord gaat kleiner of groter?

Kleiner want draait met de schroefwerking mee

Als je dus een kleine bocht naar stuurboord wilt maken met een schip met linkse schroef, moet je weinig vaart maken en zo kleinere draai hoeven maken anders haal je het niet

21

Draaicirkel groter of kleiner bij 1) de wind van voren en 2) de wind van achteren

Wind van voren remt dus kleinere draaicirkel
Wind van achter duwt dus sneller dus grotere draaicirkel

22

Heb je meer last van de wind met een groot of klein bovenwaterschip?

Klein zoals motorcruisers. Die hebben daarom vaak een boegschroef

23

Hoe heeft stroming invloed op je manoeuvres?

Bij stroming van voren
Bij stroming van achteren
Bij stroming van opzij

Makkelijker manouvreren want de stroming remt af

Je gaat extra hard dus lastig om opende goede plek tot stilstand te komen

Bij stroming opzij moet je compenseren door op te sturen

24

Wat zijn kribben?

Smalle landtongen die vanuit de oever uitsteken en dwars op de hoofdstroming liggen. Ze zorgen ervoor dat het water voldoende diepte houden.

25

Wat is een neer?

Tussen de kribben ontstaat een draaikolk waardoor de stroming to gesteld van de stroming kan zijn. Dat heet een neer. Als je met een kleiner schip tegenstrooms vaart, kan het veel tijdwinst geven om telkens tussen de kribben te gaan varen

26

Welke stappen als je stroomafwaarts vaart en de rivier wilt oversteken om een zijrivier of havenmond binnen te lopen?

Zie plaatje op website

- Je blijft bij je eigen oever tot je de havenmond oid in kan kijken. Dat noem je 'de haven opvaren' om van te voren overzicht over de situatie te hebben

- als je het kan, ga je opsteken om de rivier dwars over te steken dus sportvan 180graden draaien

- bij het naderen verminder je het opsteken

- denk eraan dat er ook in de havenmond een neer is

27

Keren: je vaart in een kanaal waarin de breedte groot genoeg is om in 1x te keren.

Leg uit hoe je draait bij een rechtse en een linkse schroef:

Rechtse schroef: draait beter over bakboord. Je begint de draai dan aan stuurboord kant want dan heb je de kleinste draaicirkel

Linkse schroef: via stuurboord dus begint de draai aan bakboord kant

28

Als het vaarwater te nauw is om in een keer rond te gaan moet je een paar keer voor en achteruit steken. Hoe heet dit?

Keren op kort bestek

29

Bekijk plaatje keren op kort bestek voor actie met rechtse schroef en linkse schroef. Wat moet je iig onthouden?

Bekijk plaatje voor stappenplan en:

Schip rechtse schroef manouvre aan bakboordzijde vh vaarwater inzetten

Schip linkse schroef manouvre aan stuurboordzijde vh vaarwater inzetten