MPGs Flashcards Preview

From Flashcardlet > MPGs > Flashcards

Flashcards in MPGs Deck (14)
Loading flashcards...
1

Camry

4 CYL: 25/36/28
V6: 21/31/25
Hybrid: 40/38/40

2

Avalon

V6: 21/31/24
Hybrid: 40/38/40

3

Corolla

4 CYL: 29/38/32
LE ECO: 30/42/35 (4CYL w/ Valvematic)

4

Highlander

4 CYL: 20/25/22
V6: 19/25/21
AWD: 18/24/20
Hybrid: 28/28/28

5

Prius

4 Cyl+ Hybrid: 51/48/50

6

Prius V

4 Cyl+ Hybrid: 44/40/42

7

Prius C

4 Cyl+ Hybrid: 53/46/50

8

Rav4

4 CYL: 24/31/26

9

Sienna

V6: 19/26/21

10

Tacoma

4 CYL: 19/25/21
V6: 17/21/19

11

Tundra

V6: 16/20/17
4.0L V8: 15/19/16
5.7L V8: 13/18/15

12

Venza

4 CYL: 21/27/23
V6: 19/26/21

13

Yaris

4 CYL: 30/35/32

14

Sequoia

V8: 13/17