Klinisk mykologi Flashcards Preview

K4 - IBI > Klinisk mykologi > Flashcards

Flashcards in Klinisk mykologi Deck (32)
Loading flashcards...
1

Vilka sex kategorier kan svamp delas in i?

Mögelsvampar
Hudsvampar/dermatofyter
Jästsvampar
Primärpatogena svampar
Pneumocystis
Basidiomyceter

2

Hur sker förökning av trädsvampar?

1. Flercelliga svampar som bildar hyfer
2. Växer apikalt - antigen förgrenade eller separata
3. Mycel bildas

3

Vad är hyfer?

Trådliknande celler

4

Vad är mycel?

Hyfernätverk

5

Vad innebär sexuell och asexuell förökning av trädsvampar?

Sexuell är att mycel sammansmälter och ger en ny individ, och asexuell är att det är sporbildande conidier.

6

Hur förökas jästsvampar?

Encelliga och använder sig av avknoppning för att bilda blastosporer

7

Hur förökas dimorfa svampar?

Olika vid olika material
Fast material - hyfstadium (kan penetrera vävnad genom proteaser och är mer patogen i jästform) d.v.s. flercelliga
Vätskematerial - jäststadium som enskilda celler

8

Vilka cellväggskomponenter finns?

Beta-glukan - hos separerade hyfer (trädsvamp) och jästsvamp
Galaktomannan - hos trädsvamp med separerade hyfer och är mögelsvamp/opportunister

9

Var hittas olika svampsorter?

Slemhinnemykos - munslemhinna eller underlivet t.ex. jästsvamp
Ytlig hudmykos - Malassezia furfur
Kutan mykos - dermatofyter
Systemisk mykos - livshotande och invasiv som candida spp och aspergillus spp

10

Var hittas apsergillus?

Luft, vatten och jord t.ex. ventilationer och kan andas in.

11

Hur ser infektionsförloppet ut hos aspergillus?

Påverkar fr.a. immunsupprimerade och kan ge
a) Kronisk sinuit - diabetes är predisponerad faktor p.g.a. ketoacidos
b) Allergiska symptom - sporexponering
c) Extern otit - fr.a. aspergillus niger

12

Vilken är den vanligaste aspergillus patogenen och vad ger den för konsekvenser?

Aspergillus fumigatus.
Denna ger uttalad granulocytopeni som har svår och snabb utveckling av lunginflammation. Denna kan disseminera till andra organ genom olika kärl och bli livshotande.

13

Hur diagnosticeras och behandlas aspergillus?

Diagnos: mikroskopi (sputum, BAL, biopsi), odling, AK, röntgen, galaktomannan (serum), sällan blododling
Behandling: vorikonazol, caspofungin, amfotericin B; dessa hämmar bl.a. svampenzymer av CYP-450-systemet.

14

Var hittas dermatofyter och hur infekterar de?

90% av alla dermatofytinfektioner i Sverige är p.ga.. trichophyton rubrum som livnärs på hand-, fot- och nagelmykos (hittas annars hos hud, hår och naglar).
Denna kan smitta människa-människa men även zoonotiskt.

15

Hur diagnosticeras och behandlas dermatofyter?

Diagnos: genom fr.a. klinisk bild, men även en etiologisk odling (hudskrapa, nagelskrapa, nagelklipp).
Behandling: tablettform eller lokalbehandling med kräm.

16

Var hittas jästsvamp och hur infekterar de?

Är fr.a. Malassezia furfur. Denna är dimorf och hittas även i normala hudfloran som kan ge mycel med pityriasis versicolor (bleka fläckar på huden).

17

Hur diagnosticeras och behandlas jästsvamp (fr.a. Malassezia furfur)?

Diagnos: hyvelspånsenomen (fjällig hud), ev. direktmikroskopi med metylenblått.
Behandling: lokalt med keto

18

Hur diagnosticeras och behandlas jästsvamp (fr.a. Malassezia furfur)?

Diagnos: hyvelspånsenomen (fjällig hud), ev. direktmikroskopi med metylenblått.
Behandling: lokalt med ketokonazol.

19

Vilken familj tillhör candida och vilken är den vanligaste candida typen?

Candida är en jästsvamp.
Den vanligaste candidatypen är candida albicans.

20

Var hittas candida?

Djur, växter och frukt, men även hos normalfloran i mun/svalg, tarm, vagina.

21

Hur kan candida finnas i normalfloran utan att ge infektion?

Genom att ha balans med aeroba och anaeroba bakterier och svamp.

22

Beskriv oral candidos

Fr.a. efter användning av bredspektrig antibiotika som kommer påverka normalfloran. Detta kommer ge upphov till rodnad, sveda, vit beläggning på slemhinnan.

23

Beskriv hur candidos påverkar vaginit

Majoritet drabbas någon gång och kommer ge vit flytning, sveda, rodnad och belägg.

24

Beskriv hur candidos påverkar balanit

Påverkar förhuden och ger förhud.

25

Beskriv hur candidos påverkar huden

Påverkar fuktiga områden t.ex. veck. Påverkar diabetiker.

26

Beskriv hur candidos påverkar tarmen

Fr.a. från antibiotikakur.

27

Beskriv disseminerad candidos

fr.a. endogen tarm-candida där riskfaktorn är större bukkirurgi, bredspektrig antibiotikum, IV-kateter, IVA-patienter, organtransplantationspatienter. Denna kommer ge hematiten spridning som bl.a. når

28

Beskriv disseminerad candidos

fr.a. endogen tarm-candida där riskfaktorn är större bukkirurgi, bredspektrig antibiotikum, IV-kateter, IVA-patienter, organtransplantationspatienter. Denna kommer ge hematiten spridning som bl.a. når mjälten, levern, njurar, retina m.m.

29

Hur diagnosticeras och behandlas candida?

Diagnos: odling, beta-glukan, gonbottenspegling (för dissekerad), kolonisationssccreen
Behandling: skiljer om det är hud/slemhinna eller djup

30

Vad är pneumocystis jiroveci?

Atypisk svamp som smittar mellan människor. De flesta har däremot antikroppar.