Hudinfektioner Flashcards Preview

K4 - IBI > Hudinfektioner > Flashcards

Flashcards in Hudinfektioner Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hur uppstår normalfloran? Hur skyddar det mot patogener?

I symbios med värden. Skyddar genom
a) barriärfunktion
b) konkurrens om utrymme och näring
c) produktion av antimikrobiella ämnen

2

Vad består hudens normalflora till största del av?

Gramnegativa bakterier (mer tåliga p.g.a. tjockare cellvägg), men har generellt lågt med mikroorganismer p.g.a. låg vidhäftning, torrhet, näringsfattig, låg temperatur, lågt pH och normalfloran konkurrerar.

3

Vilka två typer av mikroorganismer finns det?

Transienter - överlever men förökas inte
Residenter - överlever, förökas samt koloniseras

4

Vad kan påverka hudens sammansättning?

Resvanor, klimat, miljö, ålder, familj och personlig hygien.

5

Hur är huden uppbyggd?

Epidermis - 4/5 lager med bl.a. langerhansceller (stratum spinosum) och keratinocytlager som måste passeras
Dermis - blodkärl dit immunceller kan migrera (reaktiva dermis).

6

Vilka två barriärsdelar kan huden delas in i ?

Fysisk barriär - UV, irritation, trauma (icke-mikrobiell)
Immunologisk barriär - medfödda samt adaptiva immunförsvaret (mikrobiell)

7

Vad är impetigo?

Klinisk diagnos för epidermisinfektion och sitter fr.a. runt näsa och mun med grönaktiga kluster.

8

Hur diagnosticeras impetigo?

Behöver oftast inte göras det p.g.a. klinisk diagnos, men om den är svår kan det behöva artbestämmas genom att tvätta såret och lyfta på kluster för att nå åt såret.

9

Varför kan inte varet/abscess undersökas?

Består endast av döda celler och döda bakterier.

10

Vad brukar orsaka impetigo? När sker detta?

S. aureus och/eller Streptococcus pyogenes.
Sker fr.a. i samband med förkylning, mindre skada eller spontant.

11

Hur sprids impetigo?

Kontaktsmitta, och har hög smittspridning.
Ger kolonisationer nasalt.

12

Vilka är virulensfaktorerna vid impetigo (s.aureus)?

Fr.a. adhesion som kan vara klister (ospecifikt) eller adhesiner (specifikt). Har en bred repertoar.

13

Vad innebär det att impetigo är bullös?

Huruvida det finns blåsor eller inte. Den bullösa är alltid s. aureus genom dess toxiner.

14

Vad är erisypelas?

Kallas även rosfeber, och är en klinisk diagnos för dermisinfektioner.

15

Hur skiljer sig erisypelas från cellulit?

Cellulit når hela dermis och även subkutis.

16

Hur påverka erisypelas patienten?

Ger en allmänpåverkan, men är generellt begränsad till fasciagränsen.
Svullnar och palpationsöm vid stående.

17

Vad heter utslaget som kan uppstå vid borrelia-infektion?

Erytema migran

18

Vad är den röda, yttersta ringen vid borrelia-infektion?

Bakterien kommer ge en hudinflammation runt.

19

Vilka tre grupper av organismer är med vid fästingburna infektioner?

Värd - t.ex. människa
Sjukdomsframkallande mikroorganismer -
Vektor - denna för över mikroorganismen

20

Vilka fyra stadier har borrelia i sin "mognad"?

Ägg
Larv
Nymf
Adult

21

Vad gynnar borrelia vid sin sugprocess?

Kan spruta in antiinflammatoriska komponenter som gör att värden inte känner av vad som sker. Den kommer kunna skruva sig genom dermis effektivt.

22

Vilket ytprotein behöver borrelia för att överleva i tarmen, och varför just denna?

OspA p.g.a. denna kan binda till protein och är viktigt när den - fästingen - har låg temperatur.

23

Vilken funktion har borrelians CRASP?

Multifunktionell och kan binda till komplement, plasma och bryter ned vävnad.

24

Vad heter de små, taggiga utskotten som borrelian använder sig av för att komma in?

Spiroketer.

25

Vilka tre organ är målorganen för borrelia?

Hud, neuro (CNS) och leder.

26

Hur behandlas en borrelia-infektion?

Penicillin V.