Hart-en Vatenstelsel Flashcards Preview

BMK Les 3 > Hart-en Vatenstelsel > Flashcards

Flashcards in Hart-en Vatenstelsel Deck (27)
Loading flashcards...
1

Aandoeningen van het hart

Angina pectoris
Hartinfarct
Hartfalen
Hartritmestoornissen

2

Aandoeningen van de slagaders
Perifeer arterieel vaatlijden

Slagaderverkalking (arteriosclerose)
Claudicatio intermittens

3

Perifeer arterieel vaatlijden

Aandoeningen van de slagaders

4

Aandoeningen van de aders
Perifeer veneus vaatlijden

Spataders
Trombose
Embolie

5

Perifeer veneus vaatlijden

Aandoeningen van de aders

6

Aandoeningen met gemengde/variërende oorzaak

Hypertensie
Hypotensie
Anafylactische shock
Anemie

7

Wat is hypertensie

Hoge bloeddruk

8

Wat is hypotensie

Lage bloeddruk

9

Latijnse naam voor slagaderverkalking

Arteriosclerose

10

Wat is hyperhydrosis

Heftig zweten

11

Acute dyspnoe

Kortademigheid

12

Wat is embolie

Drijvend deeltje in bloed, bijv stolsel, vet, lucht, beenmerg of arteriële plaque

13

Wat is arteriële plaque?

Slagaderverkalking

14

Wat is Trombocyten

Sterke bloedverdunners

15

Wat is hypovolemisch

Te laag bloedvolume

16

Wat is cardiogram

Sterke daling bloeddruk door onvoldoende pompkracht hart

17

Latijnse naam voor etalage benen

Claudicatio intermittens

18

Slecht functionerend lymfesysteem

Lymfoedeem

19

Slecht functionerende aders

Veneus oedeem

20

Lokaal oedeem

Angie oedeem

21

Wat is lipoedeem

Ophoping vet en vocht, is een aparte ziekte

22

Wat zijn de arteriën

Slagaders zuurstofrijk

23

Wat zijn venen

Aders

24

Ventrikel

Hartkamer

25

Atrium

Boezem hart

26

Atrioventriculaire kleppen

AV kleppen
Kleppen tussen atria en ventrikels

27

Omschrijf de standaardbouw van de vaatwand van binnen naar buiten

Tunica intima
Tunica media
Tunica externa