Eksamen november 2017 Flashcards Preview

BKT smådyr > Eksamen november 2017 > Flashcards

Flashcards in Eksamen november 2017 Deck (12)
Loading flashcards...
1

Bakterielle pyodermier hos hund defineres ofte efter dybden af infektionen. Hvad er definitionen på furunkolose?

1. en pyodermi i øvre hudlag og øvre del af folliklen
2. en pyodermi i hårfolliklen der har medført destruktion af denne og infektion i lokalt dermis
3. en pyodermi diffust i øvre hudlag uden overgriben på hårfolliklen.
4. en pyodermi udelukkende i det subkutane hudlag

2. en pyodermi i hårfolliklen der har medført destruktion af denne og infektion i lokalt dermis

2

Pelsmide (cheyletiella)
Hvilke(n) paraklinisk(e) test bør anvendes for at stille denne diagnose?

1. hudskrab
2. hudbiopsi
3. kæmning
4. alle ovenstående

3. kæmning

3

En hun præsenteres i klinikken med kløre og dårlig lugt i ørene. Klinisk ses erythem i ørekanalen og purulent cerumen. Et øresvag udtages og udstryges på et objektglas. Hvordan bør dette øresvab bedst undersøges?

1. glycerol på ufarvet præerat ved 10x forstørrelse
2. hemacolor + 10x forstørrelse
3. hemacolor + 40x forstørrelse
4. fiksering + 40x forstørrelse

3. hemacolor + 40x forstørrelse

4

Bartonella kan inficere hunde og katte, men også mennesker. Overøfrelse af smitte fra katte til mennesker sker:
1. efter krads fra kattekløer inficerede med loppeeksrementer
2. efter peroral optagelse af agens atammende fra katte fæces i sandkasser/kattebakker
3. ved kontakt med inficerede kattes urin
4. ved indånding af aerosoler fra nysende/hostende katte

1. Efter krads fra kattekløer inficerede med loppeksrementer

5

Leptospira kan forårsage sygdom hos hund. Hvilket af følgende udsagn vedrørende vaccination med leptospira er ikke korrekt?
1. vacc. andbefales hos hunde med risiko for kontakt med organismen i kendte endemiske områder
2. vacc. forårsager god kryds-immunutet mod andre serovarer
3. vacc. af hvalpe kan påbegyndes ved 12-ugers alderen
4. revacc. anbefales efter den første vacc og derefter hvert år

2. Vacc forårsager god kryds-immunitet mod andre serovarer

6

Hvilket udsagn er korrekt vedrørende væskefasen i blod?

1. Plasma kan opsamles fra rør som indeholder citrat, EDTA eller heparin som antikoagulanter
2. Serum er væskefasen uden koagulationsfaktorer og koagulationsproteiner
3. plasma er væskefasen med koagulationfaktorer og koagulationsproteiner
4. Alle ovenstående er korrekte

4. Alle ovenstående er korrekte

7

Ved udvikling af en ny test og generering af referenceintervaller må der tages højde for flere former for variation. Hvilket udtryk er ikke korrekt?

1- biologisk variation er opdelt i intra-individuelt og inter-individuel
2. den patologiske variation bør overstige den biologiske variation, hvis testen skal være klinisk brugbar
3. biologisk variation påvirkes ikke af alder, køn eller race
4. biologisk variation er ukontrollerbar

3. biologisk variation påvirkes ikke af alder, køn og race

8

Wind-up.
Langvarig stimulering af synapser i rygmarven kan ende med strukturelle forandringe ri de præ- og postsynaptiske membraner, såkaldt "wind-up". konsekvensen af Wind-up for patienten er:
1. nociceptive signaler kommer lettere igennem
2. perifer inflammation
3. nedsat effekt af opioider
4. alle ovenstående

4. alle ovenstående

9

Oplevelsen af smerter påvirkes af mange faktorer under behandling af signaler fra nociceptoren og op igennem rygmarven og hjernen. Hvis patienten føler sig sikker og tryg kan oplevelsen af smerter mindskes: ved hjælp af hvilket system sker dette?

1. limbiske
2. retikulære
3. somatosensoriske
4. somatomotoriske

1. Limibske

10

Hvilket af disse udsagn om ikke-medicinsk smertebehandling er ikke korrekt:

1. kuldeterapi, bør ikke påføres længer end 5 minutter på en middelstor hund
2. akupunkturbehandling påvirker produktionen og/eller udskillelsen af neurotransmittere som serotonin og enkephalin
3. massage kan lindre myofascielle restriktion og virke smertelindrende, men behandlingen bør ikke bruges på patienter med feber
4. Både styrketræning og konditionstræning har vist sig at have betydelig smertelindrende effekt hos mennesker

1. Kuldeterapi, bør ikke påføres længer end 5 minutter på en middelstor hund

11

En 10 år gammel labrador, intakt tæve, præsenteres i klinikken som nedstemt og med blege slimhinder. Hvilken celle typer vurderes for at bestemme om en anæmi er regenerativ eller non-generativ

1. bånd-formede neutrofile
2. bånd-formede og segmenterede neutrofile
3. retikulocytter
4. thrombocytter

3. Retikulocytter

12

Hvad kan ikke give årsag til præanalytisk variation i resultaterne fra en biokemisk profil?

1. lipæmi
2. azotæmi
3. hæmolyse
4. ikterus

2. Azotæmi