Eksamen november 18 Flashcards Preview

BKT smådyr > Eksamen november 18 > Flashcards

Flashcards in Eksamen november 18 Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hvilke celler indgår ikke i en differentialtælling?

1. Thrombocytter
2. Monocytter
3. Lymfocytter
4. Neutrofile granulocytter

1. Thrombocytter

2

Fra hvilke blodprøverør er det bedst at anvende blod til blodudstrygning?

1. Serum-rør
2. EDTA-rør
3. Citrat-rør
4. Heparin-rør

2. EDTA-rør

3

En 7 år gammel Cavalier skal have fjernet en mindre tumor på halsen. Hunden lider af mitralklapinsufficiens, som dog ikke er behandlingskrævende. Hvordan vil du ASA-klassificere denne patien?

1. ASA 1
2. ASA 2
3. ASA 3
4. ASA 2E

2. ASA 2

4

Hvilken lægemiddelgruppe anvendes oftes som grundsten i analgesien og indgives som en del af præmedicinereringen?

1. Benzodiazepiner
2. NSAIDs
3. Alfa-2-adrenerge agonister
4. Opioider

4. Opioider

5

I forbindelse med en rutineundersøgelse af en 6 mdr. gammel Grand Danois findes en forhøjet alkalisk phosphatase på blodprøven. Hvilken af følgende udsagn er korrekt?

1. en høj ALP/BASP er en markør for levercelleskade og derfor tegn på, at hvalpen har en leversygdom
2. Der findes forskellige ALP/BASP isoenzymer. isoenzymer fra aktivt knoglevæv kan give en forhøjet ALP/BASP hos hvalpe af stor race i vækst og vækker derfor ikke bekymring.
3. Der findes forskellige ALP/BASP isoenzymer. isoenzymer fra den hurtigvoksende tarm kan give en forhøjet ALP/BASP hos hvalp af stor race i vækst og vækker derfor ikke bekymring.
4. En høj ALO/BASP er en markør for galdesalte og derfor tegn på, at hvalpen har en obstrueret galdeblære.

2. Aktivt knoglemarv - ingen bekymring

6

hvad bruges en galdesyrestimulationstest til?

1. At teste graden af reflux til mavesækken
2. At teste evne til at fordøje fedt
3. At teste leverens funktion
4. At teste graden af dysbiose i tarmen

3. At teste leverens funktion

7

Hvilken af følgende diagnoser giver ikke anledning til halitosis?

1. Uræmi
2. Paradontitis
3. Esophagitis
4. Tandfraktur

4. Tandfraktur

8

Nogle dyrearter kan ikke syntetisere vitamin A fra dets pro-vitamin og har derfor et behov for at få tildelt vitamin A i foderblandingen. Har hunde og katte behov for at få tildelt vitamin A i foderet?

1. Hunde, men ikke katte, kan syntetisere vitamin A fra beta-carotene
2. Både hunde og katte kan syntetisere vitamin A fra beta-carotene
3. Katte, men ikke hunde, kan syntetisere vitamin A fra tryptofan
4. Hunde, man ikke katte kan syntetisere Vitamin A fra tryptofan

1. Hunde, men ikke katte fra beta-caroten

9

Hvilke andre fødevare end chokolade er potentielt toksiske for hunde og katte?

1. løg/hvidløg
2. Vindruer/rosiner
3. Nødder som fx maccadamianødder
4. Alle ovenstående

4. Alle ovenstående

10

Hvilken anatomisk tilstand er IKKE en del af det brachyceohale sygdomskompleks?

1. Tracheal kollaps
2. Elongeret palatum molle
3. Stenotisk nares
4. Everterede sacculi

1. Tracheal kollaps

11

En kat præsenteres pga. hoste og mistanke om lungesygdom. Et røngtenbillede viser udtalte diffuse forandringer i hele lungefeltet. Hvilken terminologi anvendes ikke til at karakterisere parenchymale lungeforandringer på et throaksbillede?

1. Alveolære forandringer
2. Vaskulære forandringer
3. Pulmonære forandringer
4. Interstitielle forandringer

3. Pulmonære forandrigner

12

Hvilket af følgende udsagn vedrørende vaccination med leptospirosa vacciner er IKKE korrekt?

1. Vaccination anbefales hos hunde med risiko for kontakt med organismen i kendte endemiske områder
2. Vaccination forårsager ikke god kryds immunitet med andre serovarer
3. Vaccination af hvalpe kan påbegyndes ved 12 ugers alderen
4. Varighed af immunitet på mindst et år opnås efter en enkelt vaccination ved 16 ugers alderen.

4. Varighed af immunitet på mindst et år opnås efter en enkelt vaccination ved 16 ugers alderen

13

En coton de tulear, tævehvalp, 4 måneder gammel, præsenteres med højgradig kontinuerlig mislyd og en kraftig hyperkinetisk puls. Hvilken medfødt defekt er mest sansyndlig?

1. Aortastenose
2. Pulmonalstenose
3. Ventrikelseotumdefekt
4. Persisterende ductus arteriosus

4. Persisterende ductus arteriosus

14

Hvilken sutur knude betragtes som den mest stabile (sikre)?

1. kirurgisk knude (surgeons)
2. Kællinge knude (Granny)
3. Råbåndsknude (square)
4. Glideknude (half-hitched)

3. Råbåndsknob (square)

15

En af de hyppigst anvendte medicingrupper til behandling af smerter er NSAIDs. Hvilken enzymgruppe blokerer NSAIDs?

1. Lipoxygensase
2. Phospholipase
3. Cyclooxygenase
4. Cytochrome c oxidase

3. Cyclooxygenase

16

Hvilke læsioner er ofte karakteristiske ved en superficiel bakteriel pyodermi hos hund?

1. Lichenifikation og alopeci
2. Erosiner og ulcerationer
3. Palper, pustler og collaterale dannelser
4. Maltiple furunkler

3. Palper, pustler og collaterale dannelser

17

Ved ubehandlet progredierende paradontitis til konsekvensen ofte være:

1. tab af tanden
2. tandfrktur
3. ankylosering af tanden
4. total resorption af roden

1. Tab af tanden

18

Hvilke af nedenstående parakliniske fund lokaliserer specifikt til sygdom i glomeruli?

1. nedsat vægtfylde
2. Øget protein/kreatinin ratio
3. Glukosuri
4. Neutrofile casts i urinen

2. Øget protein/kreatinin ratio

19

Du tilser en 12 år gammel kat der har vomiteret igennem længere tid. Katten har markant forhøjede urea- og kreatinværdier i blodet og en specifik urinvægtfylde på 1060. Du vurderer, at katten har:

1. Prærenal azotæmi
2. Renal azotæmi
3. Postrenal azotæmi
4. ingen af delene

1. Prærenal azotæmi

20

Hvilke af nedenstående patienter bør altid gives perioperativ antibiotika profylakse?

1. Patienter, der skal have foretaget mave-tarm operationer
2. Neurokirurigske patienter
3.Orthopædkirurigske pateiner, der får indsat implantater
4. Patienter med ASa score 1-2

3. Ortopædkirurgiske patienter med implantater

21

Den skånsomste metode til at rense såret, så heling kan komme i gang er:

1. skyldning (lavage)
2. Kirurgisk debridement
3. Wet-to-dry forbindinger
4. Antibiotikakur

2. Kirurgisk debridement

22

En labrador på 3 år lider af akutte anfald, der uden forvarsel medfører kramper i hele kroppen samt bevidsthedstab. Hvorledes vil du klassificere hundens anfald?

1. Fokale anfald
2. Fokale anfald med sekundær generalisering
3. Primært generaliserende anfald
4. alle ovenstående

3. primært generaliserende anfald

23

Miosis betenger konstriktion af pupillen. Hvilkena f følgende tilstande giver anledning til miosis.

1. Akut glaucom
2. Anvendelse af parasympatolytica
3. Irisatrofi
4. Akut uveits

4. Akut uveitis

24

Hvad forståes ved safe surgery?

1. et princip der benytter sig af checkliste mhp. at kontrollere perioperative forhold
2. Et princip der benytter sig af checkliste mhp. at kontrollere præoperative forhold
3. Et princip der benytter sig af checkliste mhp. at kontrollere intraoperative forhold
4. Et princip der benytter sig af checkliste mhp. at kontrollere postoperative forhold

1. Perioperative forhold