Eksamen Januar 2016 Flashcards Preview

BKT smådyr > Eksamen Januar 2016 > Flashcards

Flashcards in Eksamen Januar 2016 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Hvad er definitionen på furonkulose?

1. En pydermi i øvre hudlag og øvre del af hårfoliklen
2. En pyodermi i hårfoliklen der har medført destruktion af denne og infektion i lokal dermis
3. En pyodermi diffust i øvre hudlag uden overgriben på hårfoliklen
4. En pyodermi udelukkende i det subkutane hudlag

2. En pyodermi hårfoliklen der har medført destruktion af denne og infektion lokalt i dermis

2

Pelsmider (cheyletiella) angreb

Hvilke(n) paraklinisk(e) test bør anvendes for at stille denne diagnose?

1. Hudskrab
2. Hudbiopsi
3. Kæmning
4. Alle ovenstående

3. Kæmning

3

En hund præsenteres med kløe og dårlig lugt i ørene. Klinisk ses erythem i ørekanalen og purulent cerumen. Et øresvab udtages og udstryges på et objektglas.
Hvordan bør dette øresvab bedst undersøges i mikroskopet med henblik på at stille en diagnose?

1. glycerol pålægges et ufarvet præparat - 10x forstørrelse
2. Hemacolor farvning og 10x forstørrelse
3. Hemacolor farvning og 40x forstørrelse
4. Præaratet fikseres og undersøges ved 40x forstørrelse

3. Hemacolor og 40x forstørrelse

4

Visse systemiske sygdomme eller tilstande kan give anledning til sekundær nefrogen diabetes insipidus og PU/PD. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst den patofysiologiske mekanisme ved sekundær neforgen diabetes ip.?

1. nedsat funktion eller blokering af ADH receptorerne i nyren
2. Nedat udskillelse af ADH i hjernen
3. Øget diurese som følge af nedsat reabsorption af glucose i nyretubuli
4. Øget diurese som følge af øget vandindtag.

1. Nedsat funktion eller blokering ADH-receptor i nyren

5

Nyren varetager en række essentielle funktioner i kroppen som er listet nedenfor.
Hvilke funktioner varetages IKKE af nyren?

1. Opretholde væske og salt balance
2. Blodtryksregulering
3. Opretholdelse af syre/base balance
4. Produktion af hormonerne calcitonin og PTH

4. Produktion af hormonerne calcitonin og PTH

6

En 8 års steriliseret Beagle tæve viser symptomer på hæmaturi, vomitus 1-2 gange dagligt og appetitløshed. Symptomerne har stået på en lille uges tid, men ejer synes at hunden er blevet væsentligt mer enedstemt i dag. temp. er 38,5 grader, respirationen er 28/min og hjertefrekvensen er 120/min. den øvrife undersøgelse er upåfalnde bortset fra en mild grad af dehydrering.
Hvad er den indledende diagnostiske plan?

1. biokemisk profil og røntgen af abdomen
2. Urinanalyse og bakteriologisk dyrkning af urinen.
3. Hæmatologisk og biokemiske profil samt urinanalyse
4. Hæmatologisk profil samt urinanalyse

3. Hæmatologisk og biokemisk profil samt urinanalyse

7

Hvilken af nedenstående desinfektionsmidler er bedst egnet til kirurigsk håndisinfektion?

1. iod-sprit
2. Uparfumeret sæbe
3. Triclosan
4. Alkohol(sprit)

4. Alkohol(sprit)

8

Antibiotika mhp perioerativ infektions-prfylakse bør gives:

1. Topikalt
2. Itramuskuløst
3. Intravenøst
4. Subkutant

3. intravenøst

9

Katte har højere proteinbehiv end hunde, og der findes også en aminosyre som er essentiel for kat men ikke hund.
Hvilken aminosyre er essentiel for kat men ikke hund?

1. Arginin
2. Taurin
3. Cystin
4. Metionin

2. Taurin

10

Hos hunde med diabetes ønsker man at undgå store postprandiale stigninger i plasma glukose. Valget af stivelseskilde kan have betydning. angiv en kilde, der bør undgås:

1. Ris
2. kartoffel
3. Byg
4. Havre

1. Ris

11

FLUTD kan opstå ved særlige betingelser, som giver mulighed for stendannelse. Hvilken betingelse er, uanset type sten der dannes, forudsætning for dannelse af urinvejssten?

1. Et højt indhold af magnesium i diæten
2. At dyret producerer urin som er overmættet med den substans der forårsager stendannelse
3. urinens pH er over /
4. at urinens base excess er unde 10

2. At dyret producerer urin som er overmættet med den substans der forårsager stendannelse

12

Epillepsi klassificeres overordnet på baggrund af ætiologi(oprindelse)
Hvad forståes der ved idiopatisk epilepsi?

1. Epilepsi af ukent oprindelse
2. Epilepsi som følge af påviselig cerebral patologi
3. Epilepsi som følge af hypothyreoidisme
4. Epilepsi som følge af vaskulær skade i hjernen

1. Epilepsi af ukendt oprindelse

13

Epilepsianfald hos hunde forekommer typisk:

1. i forbindelse med høj fysisk aktivitet
2. I forbindelse med fodring
3. I forbindelse med hvile eller søvn
4. I forbindelse m bilkørsel

3. I forbindelse med hvile eller søvn

14

Når blodprøver analyseres kan visse faktorer interfere med analysen og dermed påvirke resultatet.
Hvilken af disse muligheder er korrekt?

1. Hæmoluse i blodprøven kan påvirke nogle resultater
2. Lipæmi i blodprøven kan påvirke nogle resultater
3. Ikterus i blodprøven kan påvirke nogle resultater
4. Alle ovenstående udsagn er korrekte.

4. Alle ovenstående udsagn er korrekte

15

Hvilken af de følgende leukocyttyper ses ofte i forhøjet antal ved parasitære og hypersensitivitets/allergiske reaktioner?

1. Neutrofile
2. Eosinofile
3. Lymfocytter
4. Monocytter

2. Eosinofile

16

Når man anvender inhalationsanæstetika er det vigtigt at dosere korrekt, således at OD undgås, da det kan foranledige kariovaskulær depression. Hvordan vil du beskrive patofysiologien ved kariovaskulær depression sfa. infalationsanæstetika?

1. Øget hjertefrekvens, som giver nedsat blodtryk og dermed hypoxi i vitale organer
2. Øget modstand i perifære kar som nedsætter blodtrykket
3. Bradykardi, som gører blodtrykker og iltforbruget i hjertet.
4. Vasodilation som nedsætter cardiac output og blodtryk, hvorved perfusionen nedsættes,

4. Vasodilation som nedsætter cardiac output og blodtryk, hvorved perfusionen nedsættes

17

En schæfter tæve på 10 år er bedøvet til et mindre kirurgisk indgreb. Du observerer en end-tidal CO2 på 55mmHg. Hvad fortæller denne parameter dig noget om?

1. puls
2. blodtryk
3. ventilation
4. oxygenering

3. Ventialtion

18

Hvad er kronisk smerte?

1. en sygdomstilsstand
2. noget der beskytter vævet mod yderligere skade
3. Betinget af varigheden eller intensiteten af den oprindelige skade
4. Alle ovennævnte

1. En sygdomstilstand

19

Under udvikling af kroniske smertesyndromer, ses der et fænomen i rygmarven som kaldes for "wind up", hvor en række ændringer opstår i både den præsynaptiske og postsynaptisk neuron. Aktivering af hvilken receptor er grundlæggende for udviklingen af dette problem?

1. AMPA
2. NMDA
3. Glycine
4. Acethylcholine

2. NMDA

20

Tramadol er en atypisk opioid der bruges til adjunktiv behandling af kroniske smerter hos hunde. den aktive opioid metabolit dannes ikke hos hunde.
Den analgesiske effekt af tramadol hos hunde opnås ved:

1. blokering af COX-1 og COX-2
2. Blokering af LOX
3. Aktivering ad nedadgående inhibitoriske neuroner fra hjernestammen
4. Aktivering af almindelige følereceptorer i huden

3. Aktivering af nedadgående inhibitoriske neuroner fra hjernestammen

21

En påkørt hund har et stort åbent sår over det distale del af forbenet. Der ses hudtab, knogleskader og jordkontomination.
Den optimale rensing af såret er?

1. brintoverilte
2. klorhexidin opløsning
3. postevand
4. steril isotonisk væske

4. steril isotonisk væske

22

Bartonella overføres via:

1. kontakt med kontamineret urin
2. bid, krads og eksudater
3. enteral optagelse
4. luftvejene

2. bid, krads og ekssudater

23

Leptosirer hos inficerede dyr udskilles i:

1. urinen
2. spyt og ekssudater
3. fæces
4. luftvejs aerosoler

1. urinen

24

En 10 år gammel Cavalier, han, har en kraftig systolisk mislyd. EKG'et viser et venstresidigt forestørrelsesmønster med belastning.
Hvilken af nedenstående muligheder blev fundet på det pågældende EKG?

1. Der sås en høj og tynd p tak i 1. afledning og dyve q-takker i 1., 2. og 3. afledning
2. Der sås low-voltage QRS-komplekser i 1., 2., og 3. afledning. derudover var t-takken positiv.
3. Der sås brede og abnorme komplekser i 1., 2. og3. afledning. derudover erkendtes takykardi,
4. Der sås en forhøjet R-tak i 1., 2. og 3. afledning med en dyb og kurvende T-tak i 2. afledning

4. Der sås en forhøjet R-tak i 1., 2. og 3. afledning med en dyb og kurvende T-taki 2. afledning

25

en 8 år gammel boxer præsenteres grundet kollaps og motionsintolerence. Underøgelser viser en svag og hurtig puls, dæmpede hjertetoner og ascites. Ekkokardiografi viser en betydelig mængde væske i perikardiet. Hvilker EKG-fund er mest sandsynligt?

1. elektrisk alternans
2. vesntresig forstørrelssmønster
3. højresidig forstørrelsesmønster
4. 1. grads SV-blok

1. Elektrisk alternans