Course 1 - Lesson 1 Flashcards Preview

Welsh (Cymraeg) > Course 1 - Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Course 1 - Lesson 1 Deck (14)
Loading flashcards...
1

hoffi

to like

2

Dw i'n...

I am...

3

dweud

to say

4

siarad

to speak

5

Cymraeg

Welsh

6

gwneud

to do

7

rhywbeth

something

8

gwybod

to know

9

moyn

to want

10

mynd

to go

11

aros

to stay/to wait

12

dim byd

nothing

13

Dw i ddim yn...

I am not...

14

trio

to try