Common vocabulary Flashcards Preview

English for Midwives > Common vocabulary > Flashcards

Flashcards in Common vocabulary Deck (163)
Loading flashcards...
1

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulu University of Applied Sciences

2

Sosiaali ja terveysalan yksikkö

School of Health and Social Care

3

Terveydenhuoltoalan amk-tutkinnon omaava

Bachelor of Health Care

4

Arvioida

Assess

5

Arviointi

Assessment

6

Arvosana

Grade

7

Kehittää

Develop

8

Kirjallinen taito

Written proficiency

9

Suullinen taito

Oral proficiency

10

Pari (esim. työskentelyssä)

Partner

11

Poissaolo

Absence

12

Saavuttaa

Gain

13

Sujuvasti

Fluently

14

Työskennellä pareittain

Work in pairs

15

Henkilökunta

Staff / personnel

16

Sairaanhoitaja

Nurse, RGN (Registered General Nurse) (BrE)

17

Psykiatrinen sairaanhoitaja

RMN (Registered Mental Nurse) (BrE)

18

Lasten sairaanhoitaja

RSCN (Registered Sick Children's Nurse) (BrE)

19

Osastonhoitaja

Ward/nurse manager, department sister/ward sister (BrE nainen), charge nurse (BrE mies)

20

Ylihoitaja (BrE)

Senior nursing officer

21

Ylihoitaja (AmE)

Director of nursing

22

Apulaisosastonhoitaja

Staff nurse

23

Leikkaussalin sairaanhoitaja

Theatre nurse

24

Anestesiahoitaja

Anaesthetic nurse

25

Sisätautisairaanhoitaja

Medical nurse

26

Kirurginen sairaanhoitaja

Surgical nurse

27

Sisätautikirurginen sairaanhoitaja

Medical surgical nurse

28

Hygieniahoitaja

Infection control nurse

29

Kätilö

Midwife

30

Ensihoitaja

Paramedic