College 2 - Moraal & Religie Flashcards Preview

Ethiek > College 2 - Moraal & Religie > Flashcards

Flashcards in College 2 - Moraal & Religie Deck (6)
Loading flashcards...
1

Welke aanname bestaat er over het verband tussen religie en moraal?

Dat als de samenleving seculariseert het moraal af zal nemen, omdat die 2 aan elkaar verbonden zijn.

2

Wat suggereert Thomas van Aquinas in zijn 'lex tractatus'?

In zijn 'traktaat van de wet' suggereert hij dat religie geen noodzakelijke voorwaarde is om de moraal te kennen, omdat we dankzij onze rede de natuurlijke moraal kunnen kennen (rede apriorie = eerst rede).

3

Wat is de (substantiële) definitie van religie?

Het veronderstelt onze verhouding tot één of meerdere persoonlijke en transcendente wezes.

(onpersoonlijke god is deïsme ipv theïsme)

4

Welke 3 functies heeft religie?

1.) Interventionistische praktijken: stabiliserende rituelen in crisissituaties.

2.) Handelsregulerende praktijken: morele regels om het leven te ordenen.

3.) Discursieve praktijken: bepaalde opvattingen (overtuigingen)

Deze functies zijn historisch gezien ook in deze volgorde ontstaan:

- kannibalisme / verbod op incest / gewelddadigheid tegen andere groepen --> verlaagd het sociale stressniveau in de groep: externalisering van agressie (denk aan oorlog-chimpansees)

- na verloop van tijd ontstaat er een morele code als gevolg van deze verzameling van rituelen

- pas heel veel later ontstaan er opvattingen: 'basic believes' (we zien bijv. uit de archeologie (beelden / schrift) dat religieuze opvattingen pas na verloop van veel tijd een steeds grotere rol gaat spelen).

5

Wat gebeurt er met de functie van religie vanaf de verlichting (1670)?

Het verliest deze functies in omgekeerde volgorde als ze ontstaan zijn.

Je ziet bijvoorbeeld dat veel mensen niet meer in een God geloven, maar toch aan bepaalde tradities vasthouden.

6

Waarom waren veel filosofen tijdens de verlichting tegen het atheïsme?

Ze dachten dat als God verdwijnt, ook de vrees voor God verdwijnt, en mensen zich dan niet meer aan de natuurlijke moraal zouden houden.