College 10 - Welzijn & Geluk Flashcards Preview

Ethiek > College 10 - Welzijn & Geluk > Flashcards

Flashcards in College 10 - Welzijn & Geluk Deck (4)
Loading flashcards...
1

Als we het over geluk en welzijn hebben in de ethiek, waar hebben we het dan NIET over?

Niet over de politieke begrip eudamonia = goed georganiseerde polis

Ook niet over fotuna = het lot (van ons onafhankelijk)

We hebben het wél over een normatieve opvatting.

2

Wat houd hedonistisch welzijn in?

De ERVARING van geluk

- zintuigelijk = meest concreet
- epicurisme = genot maximaliseren / pijn minimaliseren
- een varkensfilosofie volgens het christendom


Sterke punten:
- het is aannemelijk dat gevoel een rol speelt
- bevrijdend (want sensorisch aspect is afhankelijk van individu)
- dieren tellen mee omdat ze ook pijn kunnen ervaren


Kritiekpunten:
- je kunt gelukkig zijn ondanks pijn (en ongelukkig ondanks genot (bijvoorbeeld door verwachtingen, attitude hedonisme)
- we dingen niet alleen ervaren maar dat ze ook werkelijkheid zijn (niet sensorisch genot, boek lezen, tentamen halen)

—> geluksmachine van Nozick:

We willen:
1. Zelf dingen doen
2. Een bepaald persoon zijn
3. Het verassende van een niet zelfgecreëerde wereld

3

Welke rol spelen verlangens bij geluk en welzijn?

De theorie gaat zo:

Je bent gelukkig als je je verlangens kunt vervullen.

Verlangens = gekwalificeerde verwachtingen, want goed geïnformeerd


Kritiek:
- conflict tussen korte en lange termijn verlangens
- elke keer als een verlangen vervuld is komen er weer nieuwe bij (regressum ad infinitum)
- onze verlangens zijn makkelijk te manipuleren (reclame/indoctrinatie) —> dictatuur van verlangens
- wat we verlangen kwalificeert welzijn.. is dat niet verkeerd om?
- adaptieve verlangens (de vos en de zure druiven / happy slaves)

4

Welke rol speelt de vermogens of capabilities theorie van Nussbaum in welzijn en geluk?

Als mensen in hun basic behoeften zijn voorzien zijn ze gelukkig.

Sterkte punten:
- verhindert dat mensen neerwaarts adapteren als ze niet meer kunnen bepalen of hun situatie wenselijk is of niet
- het is een open lijst waar punten aan toegevoegd kunnen worden of weggehaald worden
- het is praktisch politiek

Kritiek:
- het gaat niet direct om welzijn maar de bronnen ervan
- wie heeft de autoriteit om die lijst samen te stellen?