Chapter 23 Flashcards Preview

Biblical Greek > Chapter 23 > Flashcards

Flashcards in Chapter 23 Deck (8)
Loading flashcards...
1

πίνω [ἔπινον], πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, -, ἐπόθην

I drink

2

ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην, -, -, -

I begin

3

διό

therefore, for this reason

4


ἀπέρχομαι, ἀπελεύσομαι, ἀπῆλθον, ἀπελήλυθα, -, -


I depart

5

δύναμις, -εως, ἡ

power, miracle

6

γράφω [ἔγραφον], γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραπμαι or γέγραμμαι, ἐγράφην

I write

7

δοξάζω [ἐδόξαζον], δοξάσω, ἐδόξασα, -, δεδόξασμαι, ἐδοξάσθην

I glorify, praise, honor

8


κηρύσσω [ἐκήρυσσον], κηρύξω, ἐκήρυξα, -, -, ἐκηρύχθην

I proclaim, preach