Business cards2 Flashcards Preview

Business English > Business cards2 > Flashcards

Flashcards in Business cards2 Deck (90)
Loading flashcards...
1

hedef
-Asıl hedefi, karı arttırmak

objective
-His main objective was to increase profits.

2

Elde etmek, Almak
-kaliforniya üniversitesinden hukuk diploması aldı

obtain
-He obtained a law degree from the University of California.

3

meslek
-Başvuru formunda isminizi, yaşınızı ve mesleğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

occupation
-You have to give your name, age, and occupation on the application form.

4

teklif
-Bana işi teklif ettiler ama ben geri çevirdim.

offer
-They did offer me the job, but I turned it down.

5

seçenek
-Bu düşünmek isteyebileceğiniz bir seçenek.

option
-That's an option you might like to consider.

6

emir

order

7

Düzenlemek, Organize etmek
-Hayır kurumlarına para toplamak için kullanılmış kitap satışı yaptık.

Organize
-We organized a sale of used books to raise money for charity.

8

Ürün, Üretim, Hasılat, Verim

Output

9

Borçlanmak, Borçlu olmak
-bankaya çok borcu var

Owe
-He owes a lot of money to the bank.

10

Sahip olmak

Own

11

Paketlemek, Ambalajlamak
-Bavulumu hazırlamama yardım eder misin?

Pack
-Can you help me to pack my suitcase?

12

Yeralmak, Katılmak
-Herhangi bir tartışmaya nadiren katılır.

Participate
-She rarely participates in any of the discussions.

13

Ödeme
-Kredi kartı ile ödeme kabul edecekler

Payment
-They will accept payment by credit card

14

Ceza
-Biletlerin geç iptali için £ 50 ceza alınır.

Penalty
-There's a £50 penalty for late cancellation of tickets.

15

İzin, Müsaade, Yetki, Ruhsat
-Tuvalete gitmeden önce bile izin istemek zorundalar.

Permission
-They even have to ask for permission before they go to the toilet.

16

Fiziksel muayene

Physical axemination

17

Plan, Tasarı

Plan

18

Pozisyon, Konum
-Sırtüstü yatarım ama hep farklı pozisyonda uyanırım ..

Position
-I go to sleep on my back but I always wake up in a different position

19

Olasılık
-Bu bileti değiştirme olasılığı var mı?

Possibility
-Is there any possibility of changing this ticket?

20

Mevcut, Güncel
-Şu anki mesleğiniz nedir?

Present
-What is your present occupation?

21

Güncel Adres

Present address

22

Önlemek, Engel olmak
-Önünüzde düşmenizi engelleyen bir çubuk var.

Prevent
-There's a bar across the front to prevent you from falling out.

23

Geçmiş tecrübe

Previous Experience

24

İşlem, İşlemek, Usul, Muamele

Proses

25

Üretmek
-Plastik şişelerin üretilmesi daha ucuzdur.

Produce
-Plastic bottles are less expensive to produce.

26

Ürün

Product

27

Üretim

Production

28

Kar

Profit

29

Taahhüt, Taahhüt etmek

Promise

30

Terfi etmek, Teşvik Etmek

Promote