Business cards1 Flashcards Preview

Business English > Business cards1 > Flashcards

Flashcards in Business cards1 Deck (117)
Loading flashcards...
1

Admit
-he admitted his mistake

Kabul etmek
-o hatasını kabul etti

2

Üstünlük

Advantage

3

Reklam vermek

Advertise

4

Reklam

Advertisement

5

Öneri, tavsiye

Advice

6

Öneride bulunmak, tavsiye etmek

Advise

7

Altından kalkabilmek, alabilmek

Afford

8

Takvim

Agenda

9

Özür

Apology

10

Başvurmak

Apply

11

Onaylamak

Approve

12

Yetki

Authorize

13

Kaçınmak, karşı durmak

Avoid

14

Fatura

Bill

15

Ödünç almak

Borrow

16

Bütçe

Budget

17

İptal etmek

Cancel

18

Belge, ruhsat, belgelendirme

Certification

19

Döviz çek bozdurmak

Change

20

Bedel, Borçlandırmak, Ceza

Charge

21

Vatandaşlık

Citizenship

22

Üniversite

College

23

Kurul, Komisyon

Commission

24

Karşılaştırma

Comparison

25

Rekabet

Competition

26

Rakip

Competitor

27

Şikayet

Complain

28

Tamamlamak

Complete

29

Doğrulamak, Onaylamak

Comfirm

30

Doğrulama, Onaylama

Comfirmation