Basics of geography and cartography Flashcards Preview

Geography > Basics of geography and cartography > Flashcards

Flashcards in Basics of geography and cartography Deck (54)
Loading flashcards...
0

geografia społeczno - ekonomiczna

socioeconomic geography

1

rocznik statystyczny

statistical yearbook

2

elipsoida

ellipsoid

3

podział

division

4

geoida

geoid

5

badać

to examine

6

przekształcać

to transform

7

sporządzać

compile, draw up

8

gleba

soil

9

ekonomia jako dziedzina nauk

economics

10

oszczędny

economical

11

bezpośredni

direct

12

pośredni

indirect

13

wymiar

size

14

siatka geograficzna

geographical grid

15

wpółrzędne geograficzne

coordinates

16

długość

longitude

17

szerokość

latitude

18

południk

meridian

19

południk zerowy

prime meridian

20

równoleżnik

parallel

21

równik

the Equator

22

Zwrotnik Raka

The Tropic of Cancer

23

Zwrotnik Koziorożca

The Tropic of Capricorn

24

koło podbiegunowe

Arctic Circle / Antarctic Circle

25

biegun

the North / South Pole

26

legenda

key

27

mapa przeglądowa

review map

28

mapa tematyczna

thematic map

29

ogólny

general