Bakterier 2 Flashcards Preview

K4 - IBI > Bakterier 2 > Flashcards

Flashcards in Bakterier 2 Deck (37)
Loading flashcards...
1

Vad består flagellstrukturen av?

Flagellin - bygger upp flagell (kan variera i längd
L-ring
Mot-protein - bygger upp flagellmotor
Fli-protein - reglerar riktning

2

Är flagellstrukturen en virulensfaktor?

Ja!
Således är den inte framme hela tiden.

3

Vilka rörelsetyper kan flagellen ha?

Peritrick och polär.

4

Vad innebär det att en rörelse är peritrick (flagell)?

Det är flera flageller som sitter runtom bakterien och kan då röra sig samordnat, eller vara utspridda överallt och bara stå och vibrera.
Rör sig snabbare än polära flageller p.g.a. mer energi.

5

Vad innebär det att en rörelse är polär (flagell)?

1-2 flageller som kan vara unidirektionella eller reversibla. Detta baseras på om den kan växla riktning eller inte.

6

Vad kan påverka om en bakterie vill röra sig eller inte?

Attraktantnärvaro: kan röra sig en längre tid och längre sträcka
Fördelaktig riktning

7

Vilka bakteriedelar behövs för energiregenerering för flagellen?

Plasmamembran och yttermembran. Således är flagellrörelsen viktig hos gramnegativ.

8

Var i bakterien kan energi lagras?

Innanför: inklusionskroppar
Utanför: glykokalyx, slem

9

Hur kommer energin lagras hos bakterien?

I energirika kemiska föreningar, fr.a. markomolekylära kolhydratföreningar.

10

Vad är pol-beta-hydroxybutyrat?

En vanlig inklussionskropp som tar upp cirka 90% av bakteriens plasma.

11

Varför är det viktigt för bakterien att kunna lagra energi?

Bakterien lever i växlingsrika miljöer och måste kunna utnyttja de energirika kemiska föreningar vid låg energi.

12

Vilka fyra faser finns för tillväxt av bakterie i renkultur?

Lag-fas: anpassning till nytt medium
Exponentiell-fas: maximal celltillväxt
Stationär-fas: celldelningen motsvarar mängden celler som dör
Deklinationsfas: bakterier som dör är fler än de som delas

13

Vilka sätt kan bakterier i renkultur räknas?

Totalcellsräkning
Viable count
Turbiditetsmätning

14

Hur utformas en totalcellsräkning?

1. Provet läggs på mikroskopsglas med fördjupning och nät
2. Celler räknas i nätet
3. Medelvärde och spädningsmassa
4. Ger antalet bakterier i ursprungsprov

15

Hur utformas viable count?

1. Spädningsserie från rör hamnar på agarplatta
2. Provet sprids
3. Inkubation
4. Räkna kolonier
Endast levande finns.
Kan även lägga spädningsserie direkt på platta, och därefter tillsätta medium och blanda med inoculum.

16

Hur utformas turbiditetsmätning?

Lösningen med bakterien blir mer och mer utspädd, därefter går det att jämföra antalet spädningar med hur många kolonier som finns.

17

Var kan naturliga miljöer hittas?

a) Oftast begränsad näringstillgång d.v.s. får samsa på en yta
b) Ständig konkurrens med andra mikroorganismer: kan producera lentibiotika som påverkar andra närbesläktade bakterier.
c) Snabb och oregelbundna förändringar i miljö som säter högre krav på flexibilitet (genotyp och fenotyp) t.ex. inklusionskroppar.

18

Vilka tre sätt kan bakteriellt genom överföras på?

Konjugation
Transduktion
Transformation

19

Vad är ett IS-element?

En typ av transposon med inverta sekvenser på ändarna och transposas i mitten (enzym som reglerar förflyttning).

20

Hur kan transposonen överföras?

Antigen kan både mottagaren och givaren få tillgång till det genetiska materialet d.v.s. en duplikation, eller så överföras det från givaren till mottagaren.

21

Vad är transposon?

IS-element på vardera sida om viktig genetisk information.
Är mobilt genetiskt element.

22

Hur gynnas bakterien av transposon?

Ökar genetisk plasticitet
Ökar spridning av virulensgener
Kan påverka uttryck genom t.ex. homolog rekombination

23

Vad är patogenicitetsöar?

Typ av mobilt genetiska element som överförs med konjugation.
Alla mikrober med patogenicitetsöar är patogener.

24

Vad är operon?

Närbesläktade gener som har samma "syfte".
Exempel: transkription kräver flera gener, då gynnas det med operon eftersom dessa ligger nära varandra.

25

Vad är en mutant?

Basparsförändring som kan vara spontan (naturlig) eller inducerad (framkallad) hos organism.

26

Vad finns det för två typer av punktmutationer?

Basparsutbyte
Läsramsförändringar

27

Vad finns det för typer av basparsutbyten?

Missensemutation - fel protein
Nonsensemutation - okomplett protein
Tyst mutation - normalt protein

28

Vad finns det för typer av läsramsförändringar? Hur påverkar detta genomet?

Insertion och deletion. Statistiskt sett ska det ge fler stoppkodon, men evolutionen har korrigerat för detta så att en insertion brukar följas av en deletion.

29

Har bakterien korrekturläsningsförmåga?

Ja! Därmed kommer muterade bakterier sällan överleva.

30

Vilka är de större mutationerna?

Kromosomala med deletion, insertion, translokation och inversion.