Antivirala medel Flashcards Preview

K4 - IBI > Antivirala medel > Flashcards

Flashcards in Antivirala medel Deck (18)
Loading flashcards...
1

Vad är retrovirus?

Fr.a. lentivirus - HIV-1 och HIV-2.

2

Vad är foamy virus?

Retrovirus

3

Hur tar sig HIV in i cellkärnan?

1. Infekterar Th genom CD4+ receptorer
2.
2. Använder komplementreceptor som co-receptor
3. Fusion
4. Frisättning av kapsid med ssRNA
5. Uncoating
6. Omvänt transkriptas gör om det till dsDNA
7. Integras tar med sig dsDNA
8. Öppnar upp kromosomalt DNA och klistrar in pro-virus
9. Virusproduktion

4

Hur är HIV-progressen?

1. Enorm virusstegring
2. Immunsystemet angriper (CD8+, CD4+)
3. Immunitet utvecklas
4. Virus utrotar CD4+ T-celler
5. Opportunistiska infektioner
6. AIDS

5

Vilka typer av antiviral droger finns det?

DNA-polymeras inhibitorer
Proteas-inhibitorer
Integras-inhibitorer
Fusions-inhibitorer
Neuraminidas-inhibitorer
Immunoglobulin
Immunaktiverande medel

6

Vad är acylklovir?

Kedjeterminering

7

Vad är amantadin?

Blockerar M2-kanal

8

Hur replikeras influensa?

1. Sialinreceptor
2. H1 binder in
3. Endosom
4. Uncoating och frisätter -ssRNA m.h.a. M2
5. Parasiterar på värdens mRNA genom cap-snatching
6. Syntes av virala proteiner
7. Packar i ER och Golgi
8. Budding och exocytos med hölje av spikes m.h.a. AN

9

Vad är GAG-POL-ENV?

GAG: glykoprotein
POL: polymeras
ENV: hölje

10

Vilka läkemedel finns som hämmar neuraminidas?

Zanamivir
Oseltamivir

11

Vilka läkemedel finns som hämmar neuraminidas?

Zanamivir
Oseltamivir

12

Hur kan HIV angripas?

1. Hämma

13

Hur verkar nukleosidanaloger?

Prodrog.
1. Nukleosidanalog
2. Fosfataser
3. Nukleotidanalog
4. Chain terminator
5. Stoppar viralt DNA-polymeras

14

Hur kan HIV angripas?

1. Hämma inbindning
2. Hämma omvänt transkriptas
3. Störa transkription
4. Proteinproduktion
5. Störa proteaser

15

Hur behandlas hepatit B?

Ribavirin

16

Hur behandlas hepatit C?

Ribavirin

17

Hur behandlas hepatit B?

HBV-vaccin
Ribavirin

18

Hur behandlas hepatit C?

Proteasinhibitor
NS5A-inhibitor
Polymerasinhibitor