Akuta virala gastroenteriter Flashcards Preview

K4 - IBI > Akuta virala gastroenteriter > Flashcards

Flashcards in Akuta virala gastroenteriter Deck (43)
Loading flashcards...
1

Vad är bekymret med diarré?

Obalans mellan upptag av vätska och elektrolyter

2

Hur kan diarré upptäckas hos barn?

Huden blir uttöjd när den kläms. Om märket är kvar länge är patienten allvarligt uttorkad.

3

Hur ser tunntarmens epitel ut?

Mogna enterocyter högst upp
Kryptor (med bl.a. stamceller)

4

Var i tunntarmen sker absorption?

Hos de mogna enterocyterna

5

Vilken kanal/transportör är viktigast för de mogna enterocyterna?

SGLT-transportören (apikalt). Symport som ökar natriumupptaget och ger bättre kloridupptag.

6

Vilken kanal/transportör är viktigast i kryptan?

Kloridkanal (apikalt).
Basalt finns istället bl.a. NaKCl-transportör och NaK-ATPas.

7

Vad är det enteriska nervsystemet? Vad reglerar det?

Fristående, men kan vå signaler från CNS. Kontrollerar motilitet, exokrin och endokrin sekretion, mikrocirkulation och immun- och inflammationsprocesser.

8

Vilka två plexa finns i tarmen? Vad gör de?

1. Myenteriska (Auberbachs) flexa: ytterst, på muskellagret. Kontrollerar tarmmotorik och kan vara fristående.
2. Submucosa (Meissner) plexa: kan bl.a. förbereda kroppen genom att utsöndra enzymer.

9

Vad är osmotisk diarré? Hur uppstår det?

Vattnet hålls kvar i tarmen genom osmotiskt aktiva agens. Uppstår från t.ex. bakterier.
1. Bakterier förstör epitelväggens enzymer.
2. Nedbrytningen av fetter/proteiner/kolhydrater hämmas.
3. Koncentrationen av dessa ökar i tarmlumen.
4. Vatten tas inifrån (från tarmen). Vätskan förloras.
5. Vatten utsöndras mot osmotisk gradient.

10

Vad är sekretorisk diarré? Hur uppstår det?

Orsakas av kloridsekretionen, d.v.s. elektrolyter hamnar i tarmen som då gör att vätska även diffunderar ut.
1. ENS aktiveras
2. VIP (vasoaktivt intestinal peptid) stimulerar vatten- och elektrolytsekretion genom inbindning hos kryptcellerna.
3. Adenylatcyklas aktiveras
4. cAMP ökar
5. Kloridkanalen CFTR öppnas
6. Kloridjoner strömmar ut
7. Vatten diffunderar ut för att reglera osmotisk gradient

11

Vad innebär cystisk fibros?

CTFR kloridkanalen i kryptorna påverkas och mindre kloridjoner. Detta gör att mindre vätska (vatten) utsöndras, och ger ett tjockt slem som bl.a. försämrar cilierörelse (hos lungor).
Viktigt att veta är att det inte är 0-100% d.v.s. de är inte helt förstoppade, men får ökad risk för bakteriella infektioner.

12

Vad menas med att vattnet "snurrar runt" mellan kryptan och toppen? Vad händer med detta vid infektion?

Kryptan ger 8-10 liter, som tas upp på toppen av enterocyterna.
Vid infektion blir rörelsen okontrollerad.

13

Vilka fyra virus är viktiga att känna till?

1. Adenovirus
2. Astrovirus
3. Rotavirus
4. Norovirus

14

Beskriv adenovirus-strukturen

DNA-virus
Tillhör adenoviridae
Stort virus - lätt att manipulera

15

Beskriv adenovirus-epidemiologin

Förekommer hela året och i hela världen

16

Hur lång inkubationstid har adenovirus?

2-15 dagar

17

Vilka drabbas mest av adenovirus?

Barn, 4-5% av gastroenteriter

18

Vilka symptom har adenovirus?

Diarré (kan vara blodiga), kräkningar, feber, luftvägsbesvär (olika adenovirus serotyper), buksmärta (25%)

19

Beskriv astrovirus-strukturen

ssRNA
Tillhör astroviridae
Få serotyper

20

Beskriv astrovirus-epidemiologin

Över hela världen, fr.a. vintermånaderna.
Serotyp 1 är vanligast

21

Hur "sprids" astrovirus?

Drabbar de som dricker infekterat vatten fr.a. barn, äldre, immundefekta, men även friska.

22

Vilka drabbas mest av astrovirus?

Barn, men 70% har antikroppar vid skolstart och tros ha livslång immunitet.
Äldre, eller immundefekta, kan också drabbas.

23

Beskriv rotavirus-strukturen

dsDNA
Segmenterat - en gen för varje protein (11 gener)

24

Kan dsRNA påverkas av RNAs?

Nej

25

Vad är likheterna mellan orthomyxovirus och rotavirus?

Båda har segmenterad arvsmassa (dock har orthomyxo -ssRNA).
Båda kan muteras lätt genom antigenic shift (dock är rotavirus endast humant).
Båda har vaccin (men rotavirus-vaccinet behöver inte uppdateras, oklart varför).

26

Varför är det viktigt att känna till rotaviruset?

Viktigaste patogenen för diarré och uttorkning hos barn, överallt i världen men 90% av dödligheten sker i utvecklingsländer.
Äldre drabbas inte lika omfattande.
Barn som drabbas måste snabbt isoleras eftersom det sprids fort.

27

Hur kan diarré-uttorkning motarbetas?

Intravenös vätske- och elektrolytbehandling.

28

Vilka symptom har rotaviruset?

Diarré och uttorkning fr.a.

29

Vad gör enterokromaffina celler?

Finns i tunntarmen och kolon, strax över kryptorna, och kan reagera på toxiner, glukos, rörelse m.m. för att skicka ut serotonin (5-HT).

30

Hur fungerar serotonin?

Serotonin kan
1. Signalera lokalt i GI, eller
2. Spridas genom n. vagus och inducera kräkningar, illamående, ta upp mer/mindre socker.